Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - obiekty sportowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7387092 2020-03-30
godz. 00:00
Lubuskie Budowa innowacyjnego, inteligentnego systemu zarządzania pracami montażowymi i budowlanymi dla partnerów i pracowników CeMBe” - ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387616 2020-03-30
godz. 00:00
Lubuskie Naprawa chromatografu procesowego model MicroSam

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387615 2020-03-30
godz. 00:00
Lubuskie Wykonanie zamiennika wkładu grzewczego podgrzewacza parowego wody 330-E-200 zabudowanego na KRNiGZ Lubiatów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395396 2020-03-30
godz. 00:00
Lubuskie 02/02/2020: Podwykonawstwo badań na stanowisku badawczym, cz. I Przedmiotem zamówienia nr 02/02/2020 jest podwykonawstwo badań na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396020 2020-03-30
godz. 08:00
Lubuskie Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych ogólnobudowlanych w rejonie administrowanym p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399922 2020-03-30
godz. 08:08
Lubuskie Zakup manometru. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Manometr glicerynowy Manometr glicerynowy Dane techniczne: • Manometr w całości wykona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399923 2020-03-30
godz. 08:24
Lubuskie Zakup manometrów elktronicznych Sika Typ E2 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Manometr elektroniczny Sika Typ E2 Manometr elektroniczny S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398827 2020-03-30
godz. 09:00
Lubuskie Przegląd urządzeń p.poż, systemów wykrywania pożaru oraz zapobiegających zadymieniu, zamontowanych w budynkach znajdujących się na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391904 2020-03-30
godz. 09:30
Lubuskie Dostawa testów mikrobiologicznych Numer referencyjny: WIW.DG.272.3.2020 Dostawa testów mikrobiologicznych dla Wojewódzkiego Inspe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7356006 2020-03-30
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego do badań ECPW oraz sprzętu jednokrotnego użytku do zabiegów endoskopowych polipektomii i tam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384113 2020-03-30
godz. 10:00
Lubuskie „Utrzymanie i konserwacja leśnych dróg gruntowych na terenie Nadleśnictwa Kłodawa 2020" Numer referencyjny: S.270.1.1.2020 Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7386039 2020-03-30
godz. 10:00
Lubuskie Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389717 2020-03-30
godz. 10:00
Lubuskie Kompleksowa usługa utrzymania czystości w budynkach biurowych oraz utrzymanie czystości terenu zewnętrznego Oddziału Regionalnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394120 2020-03-30
godz. 10:30
Lubuskie Dostawa odczynników chemicznych oraz wzorców do oznaczania metali AAS, kokcydiostatyków i histaminy Numer referencyjny: WIW.DG.272...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399431 2020-03-30
godz. 10:30
Lubuskie Leczenie szpitalne w zakresie, Specjalistyczne leczenie w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz pełnienie funkcji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390107 2020-03-30
godz. 10:30
Lubuskie Dostawa, montaż i rozmieszczenie wyposażenia medycznego dla komórek organizacyjnych Szpitala Numer referencyjny: TZ.372.23.2020 Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7385614 2020-03-30
godz. 11:30
Lubuskie Przegląd naprawa oraz kalibracja zaworów bezpieczeństwa dla komórek organizacyjnych podlegających pod Oddział w Zielonej Górze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7385590 2020-03-30
godz. 11:30
Lubuskie Przegląd okresowy SUW obiektów podległych pod Oddział w Zielonej Górze” Przegląd okresowy SUW obiektów podległych pod Oddział w Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394996 2020-03-30
godz. 11:30
Lubuskie UWAGA: z powodu błędu systemowego - postępowanie o numerze NL/PGNG/20/3692/OZ/EU zostało usunięte aktualny numer to NL/PGNG/20/372...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7386011 2020-03-30
godz. 12:00
Lubuskie PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE – NAPRAWA DRZWI WEWNĘTRZNYCH, ODNOWIENIE POWŁOK MALARSKICH I ŁAZIENKI W BUD. NR 19 W K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396153 2020-03-30
godz. 12:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396171 2020-03-30
godz. 12:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398694 2020-03-30
godz. 12:00
Lubuskie KONSERWACJA KLIMATYZATORÓW I OSUSZACZY - CZĘŚĆ II

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384090 2020-03-30
godz. 12:00
Lubuskie PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE, REMONT OGRODZENIA I BRAM WJAZDOWYCH. SPRAWA NR 13/PN/2020. Numer referencyjny: SPRAWA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399205 2020-03-30
godz. 14:19
Lubuskie Zakup węża zbrojonego spiralalnego z PCV, karbowany z zewnątrz. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wąż zbrojony z PCV garbowany Zakup mocn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7361229 2020-03-31
godz. 00:00
Lubuskie Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów wraz z usługami towarzyszącymi w ramach projektu „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”. Przedmiot zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387304 2020-03-31
godz. 00:00
Lubuskie Zapytanie ofertowe na prace badawczo-rozwojowe MyScreen CUT & GO. Kompleksowy system produktowo-usługowy ochrony urządzeń elektron...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394751 2020-03-31
godz. 00:00
Lubuskie Opracowanie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397354 2020-03-31
godz. 00:00
Lubuskie Świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu i konserwacji zieleni oraz obsłudze urządzenia nawadniającego w okresie od 01.04.2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397451 2020-03-31
godz. 00:00
Lubuskie Nadzór Chiropterologiczny ZAKRES USŁUGI: Zamówienie należy zrealizować w podziale na następujące Zadania: Zadanie nr I – term...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)