Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - obiekty sportowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7486527 2020-05-27 Lubuskie Kategoria: Paczki Rower z Zielonej Góry do Gdyni Adres nadania: Polska , Lubuskie, Zielona Góra Adres dostawy: Polska , Pomorskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490233 2020-05-27 Lubuskie 333/2020 Naprawa i obsługa motocykli i quadów w 2020 r. do 45 Wojskowego Odziału Gospodarczego w Wędrzynie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7443636 2020-05-27
godz. 08:00
Lubuskie „Dostawa energii elektrycznej dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim” Numer referencyjny: 02/2020 Kom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7486833 2020-05-27
godz. 09:00
Lubuskie Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych stolarsko-szklarskich w zasobach gminnych ZGM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7486851 2020-05-27
godz. 09:00
Lubuskie Utrzymanie i bieżąca konserwacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego oraz Zachodniego w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny: BZP.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7488120 2020-05-27
godz. 09:00
Lubuskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (znak sprawy: ZP.16.05.2020.BM) dla zadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7481284 2020-05-27
godz. 09:00
Lubuskie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji dla Lubuskiego Cent...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493565 2020-05-27
godz. 09:23
Lubuskie Wykonanie dokumentacji projektowej - Koncepcji Projektowo-Przestrzennej rozbudowy i adaptacji pomieszczeń budynku socjalno-biurowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7466700 2020-05-27
godz. 10:00
Lubuskie Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej oraz remont oczyszczalni ścieków w Krzeszycach. Numer referencyjny: MŁ.271.1.2020 Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7476675 2020-05-27
godz. 10:00
Lubuskie Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul.Długosza 23 w Żarach Numer referencyjny: WIGN.272.4.1.2020 Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7478868 2020-05-27
godz. 10:00
Lubuskie Renowacja stawów w miejscowościach Ojerzyce i Szczaniec w gminie Szczaniec. 1) Przedmiotem zamówienia jest renowacja stawów w mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7485136 2020-05-27
godz. 10:00
Lubuskie Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2020: Opis i charakterystyka przedmiotu zamówienia: P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7487055 2020-05-27
godz. 10:00
Lubuskie Usługa sprzątania Targowisk Miejskich przy ul. Kąpielowej i przy ul. Lotników w Żarach Przedmiotem zamówienia jest usługa sprz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489902 2020-05-27
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych w magazynie akt w obiegu bieżącym w Inspektoracie ZUS w Nowej Soli ul. Kościuszk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7484101 2020-05-27
godz. 10:00
Lubuskie Zakup aparatu do ablacji mikrofalowej dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Numer referencyjny: TZ.372.33.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7474311 2020-05-27
godz. 10:30
Lubuskie Sukcesywne dostawy środków ochrony osobistej oraz roztworu do przepłukiwania i irygacji dla Pracowni Cystostatyków Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7482638 2020-05-27
godz. 11:00
Lubuskie Wykonanie dokumentacji technicznej, projektowej związanej z przebudową/budową zjazdu z drogi gminnej relacji Rzgów-Dąbrownica na d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7494625 2020-05-27
godz. 11:00
Lubuskie PO.ZPU.1.283.6.2020 Przygotowanie łodzi motorowej WARTA 3 do przeglądu technicznego statku żeglugi śródlądowej przeprowadzanej na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7481286 2020-05-27
godz. 11:30
Lubuskie Dostawa i rozładunek materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek dla Lubuskiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7476780 2020-05-27
godz. 12:00
Lubuskie PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE - REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH BUD. 1 I 2 WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7475889 2020-05-27
godz. 12:00
Lubuskie „ Dostawa oleju transformatorowego dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim". Dostawa oleju...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7475893 2020-05-27
godz. 12:00
Lubuskie „Wykonywanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci i przyłączy cieplnych w ramach Nowych Przyłączeń do miejskiej sieci ciepłow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7479930 2020-05-27
godz. 12:00
Lubuskie 102/2020 Konserwacja klimatyzatorów i osuszaczy - część II

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7486961 2020-05-27
godz. 12:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA NAPRAWĘ I KONSERWACJĘ OGÓLNODOSTĘPNEGO SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7496087 2020-05-27
godz. 12:00
Lubuskie Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, niszczarek i urządzeń wielofunkcyjnych. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500646 2020-05-27
godz. 12:00
Lubuskie Dostawa środków czystości do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493101 2020-05-27
godz. 14:00
Lubuskie Przebudowa ul. Wyszyńskiego (sięgacz) na odcinku ok. 165m w zakresie wykonania nowej nawierzchni wraz z placem do zawracania na za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7466419 2020-05-27
godz. 14:00
Lubuskie Modernizacja centralnego ogrzewania Robota budowlana polega na modernizacji całej instalacji centralnego ogrzewania budynku Szkoł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7496047 2020-05-27
godz. 14:56
Lubuskie Zakup i dostawa przepustnic międzykołnierzowych DN 400 z napędami elektrycznymi regulacyjnymi, sterowanymi sondami hydrostatycznym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7420607 2020-05-28
godz. 00:00
Lubuskie Renowacja kanalizacji na terenie aglomeracji Zielona Góra Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie ren...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)