Przetargi i zamówienia - Gorzów Wielkopolski - woj. organizatora: lubuskie - obiekty sportowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7398074 2020-04-10
godz. 08:00
Lubuskie Utrzymanie oznakowania poziomego ulic miasta Gorzowa Wlkp. w latach 2020 - 2023 Numer referencyjny: BZP.271.20.2020.MA 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409838 2020-04-10
godz. 10:00
Lubuskie Wymiana rozdzielnic nn-0,4 kV w stacjach typu MST na terenie RD Gorzów Wlkp.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410128 2020-04-10
godz. 10:00
Lubuskie Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w rejonie administrowanym przez ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407702 2020-04-10
godz. 12:00
Lubuskie „Dostawa i wymiana oleju turbinowego MOBIL DTE 846 do turbiny gazowej GT11 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411441 2020-04-10
godz. 13:46
Lubuskie Dostawa wody gazowanej i niegazowanej w butelkach 1,5 l PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Woda gazowana Woda gazowana Dostawa wody gazowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417798 2020-04-13
godz. 07:01
Lubuskie Zakup śrub i podkładek M16 ocynk PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Sruba ocynk śruba M16 x 65 ocynk TW.8.8 z niepełnym gwintem 100 kg 2 S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397089 2020-04-14
godz. 09:00
Lubuskie Zakup wraz z dostawą i montażem kopertownicy - sztuk 1, wraz z pełnowartościowymi materiałami eksploatacyjnymi (zapewniającymi pra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414893 2020-04-14
godz. 12:00
Lubuskie "Wykonanie pomiarów parametrów gwarantowanych na turbinach gazowych SGT-800 zainstalowanych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413381 2020-04-14
godz. 15:00
Lubuskie Zakup i montaż regałów półkowych do Laboratorium PWiK Sp. z o.o. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Regały półkowe Regały półkowe wg Opisu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408050 2020-04-15
godz. 00:00
Lubuskie Wybór Inżyniera Kontraktu w ramach zadania pn. „Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych na terenie zajezdni Miejskiego Zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417799 2020-04-15
godz. 07:20
Lubuskie Zakup rury stalowej ocynkowanej PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Rura stalowa ocynkowana Rura stalowa ocynkowana fi 42.4x 2,9mm w sztang...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416325 2020-04-15
godz. 07:56
Lubuskie Dostawa nowego silnika spalinowego diesel, 4-cylindrowego, chłodzonego cieczą, Kubota V1505-T-E3B o mocy 33,0 kW PRZEDMIOT POSTĘP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402986 2020-04-15
godz. 08:00
Lubuskie Roboty zduńskie w zasobach gminnych ZGM w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny: TZP-002/10/2020 1) Przedmiot zamówienia obejmuje pob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408653 2020-04-15
godz. 09:00
Lubuskie Wykonanie remontu Archiwum w Różankach Numer referencyjny: GOR.WOP.260.10.2020 Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na rem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7419856 2020-04-15
godz. 09:04
Lubuskie Zakup latarek akumulatorowych czołowych LED PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Latarka Latarka Szperacz LED akumulatorowa, natężenie oświe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7382734 2020-04-15
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa 400 ton koagulantu glinowego do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny: ZP/4/2020/PL Wartość bez VAT: 40...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410293 2020-04-15
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa lasera wielofunkcyjnego dla Oddziału Okulistycznego Numer referencyjny: DZPU.2632.16.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410265 2020-04-15
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa mięsa drobiowego i wędlin Numer referencyjny: DZPU. 2632.11.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405525 2020-04-16
godz. 10:00
Lubuskie Renowacja metodą bezwykopową kolektorów deszczowych zlewni ul. Olimpijskiej – Kontrakt IX realizowanych w ramach zadania inwestycy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418515 2020-04-16
godz. 11:00
Lubuskie Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dowozie posiłków całodziennych dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7421573 2020-04-17
godz. 07:43
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE do określenia szacunku na dostawę zasuw nożowych z napędem elektromechanicznym. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zasu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406879 2020-04-17
godz. 10:00
Lubuskie Świadczenie usług pocztowych i kurierskich Numer referencyjny: DZPU. 2632.5.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417390 2020-04-17
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa ziemniaków obieranych Numer referencyjny: DZPU.2632.12.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa ziemniaków obieranych dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417357 2020-04-17
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa pieczywa Numer referencyjny: DZPU.2632.9.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa dla Wielospecjalistycznego Szp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7382729 2020-04-20
godz. 09:00
Lubuskie Usunięcie drzew i krzewów, w tym usuwanie nalotów i podrostów na obszarze Natura 2000 Ujście Ilanki PLH080015 Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416426 2020-04-20
godz. 09:00
Lubuskie Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek Nr sprawy: ZP.331.81.2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418991 2020-04-20
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa mleka i artykułów nabiałowych Numer referencyjny: DZPU. 2632.10.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i artyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413506 2020-04-21
godz. 09:00
Lubuskie Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania pionowego na terenie miasta Gorzowa Wlkp. Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411126 2020-04-21
godz. 13:00
Lubuskie Zakup dwóch samochodów osobowo-ciężarowych dla Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411733 2020-04-21
godz. 13:00
Lubuskie Zakup dwóch samochodów osobowo-ciężarowych dla Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny: 110000/271/1/2020-ZAP Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)