Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - obiekty sportowe, artykuły spawalnicze - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7398867 2020-04-08
godz. 09:00
Lubuskie Remont budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 1-2 w Gorzowie Wielkopolskim

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405526 2020-04-08
godz. 09:00
Lubuskie Utrzymanie sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp Numer referencyjny: BZP.271.22.2020.IKP Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408780 2020-04-08
godz. 09:00
Lubuskie Zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372673 2020-04-08
godz. 10:00
Lubuskie Dzierżawa i świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą i wdrożeniem Systemu obsługi wydr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372615 2020-04-08
godz. 10:00
Lubuskie Budowa systemu informacji pasażerskiej i rozbudowa z przebudową monitoringu miejskiego w ramach zadania pn. „System zrównoważonego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398284 2020-04-08
godz. 10:00
Lubuskie „Przebudowa instalacji elektrycznych wewnętrznych WLZ, tablic, oświetlenia administracyjnego, wykonanie instalacji domofonowej w t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400269 2020-04-08
godz. 10:00
Lubuskie Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w ciągach komunikacyjnych w budynkach Spółki: a) siedziba przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403123 2020-04-08
godz. 10:00
Lubuskie Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa dróg gminnych pomiędzy ulicami: Fredry, Staszica, Mat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405966 2020-04-08
godz. 10:00
Lubuskie Utrzymanie w ruchu systemu monitoringu elektroenergetycznego na KRNiGZ Lubiatów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405967 2020-04-08
godz. 10:00
Lubuskie Przegląd systemu napięcia gwarantowanego na terenie Odazotowni Grodzisk oraz Mieszalni Gazu Grodzisk

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406936 2020-04-08
godz. 10:00
Lubuskie Usługi szkoleniowe – dworactwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia z Zespołu Szkół Samorzą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408720 2020-04-08
godz. 10:00
Lubuskie DOSTAWA DOPOSAŻENIA INTERDYSCYPLINARNEGO LABORATORIUM EUROPEJSKICH SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA Numer referencyjny: SSdsZP/252-06/20/KJ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390107 2020-04-08
godz. 10:30
Lubuskie Dostawa, montaż i rozmieszczenie wyposażenia medycznego dla komórek organizacyjnych Szpitala Numer referencyjny: TZ.372.23.2020 Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401471 2020-04-08
godz. 11:00
Lubuskie Dostawa paliw płynnych w 2020/2021 1. Na przedmiot zamówienia składają się sukcesywne, bezgotówkowe zakupy w 2020/2021 roku niżej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396159 2020-04-08
godz. 12:00
Lubuskie PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE, NAPRAWA OKIEN W BUDYNKACH 43 I 44 PRZY UL. PIASTÓW 7 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. SPRAWA NR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412439 2020-04-08
godz. 12:00
Lubuskie Dostawa 25 laptopów do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401495 2020-04-08
godz. 12:00
Lubuskie Dostawa i montaż eksponatów oraz urządzeń w celu przygotowania miejsca spotkań oraz paleościeżki w ramach projektu "Integracja M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405644 2020-04-08
godz. 13:00
Lubuskie „Dostawa wraz z montażem i instalacją 22 szt. lamp oświetleniowych z modułem fotowoltaicznym wokół pierścienia zabytkowych murów o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409656 2020-04-08
godz. 13:00
Lubuskie 136-2020 ZAKUP MASZYN BRONY TALERZOWEJ ORAZ MIKROCIĄGNIKA - GLEBOGRYZARKI SPALINOWEJ. ZAMAWIAJĄCY 44 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405975 2020-04-09
godz. 00:00
Lubuskie Jednorazowa dostawa pucharów, medali, trofeów, dyplomów, statuetek na potrzeby jednostek i instytucji wojskowych zaopatrywanych pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408625 2020-04-09
godz. 08:00
Lubuskie Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych ogólnobudowlanych w rejonie administrowanym p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409446 2020-04-09
godz. 09:00
Lubuskie Konserwacja i przegląd techniczny urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w następujących lokalizacjach: 1. OT Gorzów Wlkp. ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410638 2020-04-09
godz. 09:00
Lubuskie Świadczenie usług psychoterapii osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia Świebodzinie, Słubi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7386012 2020-04-09
godz. 10:00
Lubuskie „Budowa drogi ul. Jaśminowa i Kalinowa” Numer referencyjny: DO-ZP.271.19.2020 1. Zakres inwestycji obejmuje: - budowę nawierzchni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399288 2020-04-09
godz. 10:00
Lubuskie OD Gorzów; Modernizacja pola nr.7 (Pławidła) w stacji 110/15 kV GPZ Górzyca, wykonanie linii kablowej SN-15kV oraz przyłącze Elekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400962 2020-04-09
godz. 10:00
Lubuskie Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin członkowskich Celowego Związku Gmin SGO5 w latach 2020–2022 (sek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401710 2020-04-09
godz. 10:00
Lubuskie Utrzymanie w ruchu systemów sterowania BPCS i SIS na KRNiGZ Lubiatów, Odazotowni Grodzisk i Podziemnym Magazynie Gazu Daszewo

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401427 2020-04-09
godz. 10:00
Lubuskie Usługa wydobycia i odwodnienia osadów dennych w szacunkowej ilości do 5.500m³ z dna stawu napowietrzanego oczyszczalni ścieków...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402216 2020-04-09
godz. 10:00
Lubuskie Przegląd konserwacyjny, aktualizacja sprzętu i oprogramowania oraz ocena stanu technicznego systemu wydzielania i synchronizacji e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404863 2020-04-09
godz. 10:00
Lubuskie Zakup odczynników chemicznych Avantor (POCH) oraz odczynników i testów do metod spektrofotometrycznych Hach na potrzeby laboratori...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)