Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - obiekty sportowe, sprzęt i instalacje p-poż - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7384368 2020-04-07 Lubuskie Wykonanie: Myjni samochodowej wraz z infrastrukturą w Sękowicach 90 gm. Gubin na działkach nr 152/7, 156/7, 176/4, 159/9

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391306 2020-04-07 Lubuskie Świadczenie usług prania dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, zgodnie z poniższymi warunkami

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406955 2020-04-07
godz. 08:30
Lubuskie „Wykonywanie usług geodezyjnych na nieruchomościach wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372668 2020-04-07
godz. 09:00
Lubuskie Świadczenie usług w zakresie specjalistycznego sprzątania obiektów szpitalnych Zamawiającego, współdziałania z personelem medyczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409368 2020-04-07
godz. 09:00
Lubuskie Wykonanie czynności utrzymania z zakresu czwartego (P4) i piątego (P5) poziomu utrzymania pojazdów kolejowych dla Zakładu Linii Ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7388091 2020-04-07
godz. 09:45
Lubuskie WYKONANIE OGRODZENIA OCHRONNO-NAPROWADZAJĄCEGO DLA HERPETOFAUNY ORAZ INNYCH ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA DROGI EKSPRESOWE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390293 2020-04-07
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy. Numer referencyjny: WI.271....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402082 2020-04-07
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Gorzowie Wlkp.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384093 2020-04-07
godz. 10:30
Lubuskie „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Krępa-Sportowa w Zielonej Górze” Numer referencyjny: DO-ZP.271.15.2020 1. „Przebudowa drogi wew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7385861 2020-04-07
godz. 11:00
Lubuskie Zakup wraz z dostawą materiałów kancelaryjno-biurowych oraz papieru kserograficznego na potrzeby jednostek Policji województwa lub...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400457 2020-04-07
godz. 11:00
Lubuskie Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania dla zadania „Budowa wieży widokowej wra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401005 2020-04-07
godz. 11:30
Lubuskie Zakup manometrów do pomiaru ciśnienia, manometrów do pomiaru różnicy ciśnień oraz termometrów dla PGNiG S.A., Oddział w Zielonej G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404768 2020-04-07
godz. 11:30
Lubuskie Przegląd systemów sterowania kompresorów gazu na KRNiGZ Lubiatów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394320 2020-04-07
godz. 12:00
Lubuskie Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.: Rozbudowa dróg gminnych – ul. Żeromskiego (nr 004014F), ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409960 2020-04-07
godz. 12:00
Lubuskie Sporządzenie wystąpienia w trybie § 3 ust. 4 rozporządzenia z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7388122 2020-04-07
godz. 12:00
Lubuskie Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Blacharskiej w Iłowej Numer referencyjny: IZP-I.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365791 2020-04-07
godz. 12:00
Lubuskie „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” oraz „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943Fi Nr 005935F w Wiechlicach ”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411624 2020-04-07
godz. 13:00
Lubuskie Dostawa KONSERW RYBNYCH ORAZ MIĘSNYCH: do magazynu 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wędrzynie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401014 2020-04-08
godz. 00:00
Lubuskie Ogrodzenie terenu chlewni z płyt betonowych – 184,20 mb

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398867 2020-04-08
godz. 09:00
Lubuskie Remont budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 1-2 w Gorzowie Wielkopolskim

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405526 2020-04-08
godz. 09:00
Lubuskie Utrzymanie sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp Numer referencyjny: BZP.271.22.2020.IKP Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408780 2020-04-08
godz. 09:00
Lubuskie Zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372673 2020-04-08
godz. 10:00
Lubuskie Dzierżawa i świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą i wdrożeniem Systemu obsługi wydr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372615 2020-04-08
godz. 10:00
Lubuskie Budowa systemu informacji pasażerskiej i rozbudowa z przebudową monitoringu miejskiego w ramach zadania pn. „System zrównoważonego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398284 2020-04-08
godz. 10:00
Lubuskie „Przebudowa instalacji elektrycznych wewnętrznych WLZ, tablic, oświetlenia administracyjnego, wykonanie instalacji domofonowej w t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400269 2020-04-08
godz. 10:00
Lubuskie Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w ciągach komunikacyjnych w budynkach Spółki: a) siedziba przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403123 2020-04-08
godz. 10:00
Lubuskie Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa dróg gminnych pomiędzy ulicami: Fredry, Staszica, Mat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405966 2020-04-08
godz. 10:00
Lubuskie Utrzymanie w ruchu systemu monitoringu elektroenergetycznego na KRNiGZ Lubiatów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405967 2020-04-08
godz. 10:00
Lubuskie Przegląd systemu napięcia gwarantowanego na terenie Odazotowni Grodzisk oraz Mieszalni Gazu Grodzisk

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406936 2020-04-08
godz. 10:00
Lubuskie Usługi szkoleniowe – dworactwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia z Zespołu Szkół Samorzą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)