Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - Drogownictwo - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8448223 2021-10-25
godz. 09:00
Lubuskie 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Budowa chodników i schodów wraz z oświetleniem i podjazdem dla wózków oraz rowerów, łączących osiedle bloków przy ul. Obywatelskiej (EkonBud/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8437211 2021-10-25
godz. 09:00
Lubuskie Przebudowa drogi gminnej w m. Smardzewo w systemie zaprojektuj i wybuduj 1. Zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej w m. Smardzewo w systemie zaprojektuj i wybuduj.2. Opis przedmiotu z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444560 2021-10-25
godz. 10:00
Lubuskie „Budowa bezpiecznej drogi przejazdowej wraz z parkingiem tzw. Kiss&ride przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim” Przedmiotem zamówienia jest przebudowa układu komunikacyjnego przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464399 2021-10-25
godz. 14:00
Lubuskie Naprawa wojskowej bocznicy kolejowej 719 w Nowogrodzie Bobrzańskim

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451822 2021-10-26
godz. 10:00
Lubuskie Budowa przejścia dla pieszych -Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1113F w m. Dąbrówka Wlkp. wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z betonowej kostki p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453847 2021-10-26
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa drogi gminnej nr 001152F w m. Urad, ul. Odrzańska, dz. nr ewid. 224/2, obręb 10 ■ Urad, w zakresie budowy chodnika. 2. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452454 2021-10-26
godz. 12:00
Lubuskie 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi w Stypułowie.Zadanie obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej na dz. nr 740 w miejscowości Stypułów w zakresie: wykonania nawierzchni jezdni z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476544 2021-10-27
godz. 00:00
Lubuskie Zlecę roboty brukarskie - Gorzów Wielkopolski Zlecę roboty brukarskie na terenie Gorzowa Wlkp. Zainteresowanych proszę o kontakt. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454646 2021-10-27
godz. 08:00
Lubuskie Bieżące utrzymanie dróg na terenie Nadleśnictwa Głusko w 2021 r. – Etap III Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na bieżącym utrzymaniu dróg w Na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452135 2021-10-27
godz. 09:00
Lubuskie Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Trzciel w 2021 roku Część 1: Naprawa uszkodzonej nawierzchni odcinków dróg leśnych gruntowych kruszywem naturalnym łamanym. Łączna iloś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8430178 2021-10-27
godz. 09:00
Lubuskie Remont boiska wielofunkcyjnego w Zaborze 1.1. Przedmiotem zamówienia jest remont boiska – na terenie działki o numerze ewidencyjnym 306/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 0008 Zabór. Teren...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455726 2021-10-27
godz. 10:00
Lubuskie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinków chodników położonych na dz. ewid. nr 333/113 w miejscowości Cibórz”.2. Prace do wykonania w ram...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459139 2021-10-27
godz. 10:00
Lubuskie „Konserwacje, remonty oraz awaryjne naprawy dróg leśnych na terenie leśnictwa Kursko w Nadleśnictwie Międzyrzecz." 3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472544 2021-10-27
godz. 10:00
Lubuskie „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w sezonie 2021/2022” I. Zakres zadań Wykonawcy obejmuje:1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych polegające na zwalczaniu śli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8479072 2021-10-27
godz. 10:00
Lubuskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 „Utwardzenie powierzchni gruntu na Osiedlu Mieszka I w Kostrzynie nad Odrą”. - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8481730 2021-10-27
godz. 13:00
Lubuskie Konserwacja drogowych obiektów inżynierskich oraz czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej przy drogach wojewódzkich administr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397439 2021-10-28
godz. 10:00
Lubuskie Zimowe utrzymanie ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. Numer referencyjny: BZP.271.38.2021.AJD Przedmiotem zamówienia jest gotowość świadczenia (tzw. akcja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8479660 2021-10-28
godz. 10:00
Lubuskie Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych Powiatu Krośnieńskiego w okresie zimowym 2021/2022 IV

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458744 2021-10-29
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa drogi woj. nr 136 polegająca na odnowie dywanikowej na odcinku od km 16+630 do km 17+430 Przedmiotem zamówienia są: - roboty przygotowawcze, - podbudowy, - nawierzchnie, - roboty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462028 2021-10-29
godz. 10:00
Lubuskie „BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH I PROGAMI ZWALNIAJĄCYMI W CIĄGU UL. LIPOWA (DROGA POWIATOWA NR 1411F) W M. RÓŻANKI” „Przebudowa drogi powiatowej nr 1411F ul. Lipowa na zadan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452175 2021-10-29
godz. 10:00
Lubuskie Roboty budowlane polegające na wykonaniu warstw bitumicznych nawierzchni Przegubiel - Raków Zakres usług dla etapu I obejmuje:- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466454 2021-10-29
godz. 10:00
Lubuskie "BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1404F UL. NIEPODLEGŁOŚCI W M. RÓŻANKI. ETAP I" Zadanie obejmuje drogę na odcinku od kościoła do placu zabaw. Odcinek o długości ok. 283,50m.Plan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461361 2021-10-29
godz. 10:00
Lubuskie „REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1398F UL. WYLOTOWA” Obiekt zlokalizowany jest na dz. nr 462 - obr. Osiedle Poznańskie gmina Deszczno. Planowany remont jest inwestycją liniową znajdującą się w p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461927 2021-10-29
godz. 11:00
Lubuskie Przebudowa drogi na działce nr 284 w m. Gościm 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu drogi wraz z chodnikami, zjazdami i zatokami postojowymi w m. Gościm.2. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467730 2021-11-02
godz. 10:00
Lubuskie „REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1414F W MIEJSCOWOŚCI BUSZÓW” Zakres zadania obejmuje w szczególności1. Przygotowanie dokumentacji na zgłoszenie robót2. Odtworzenie drogi w terenie, wraz z zabez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468327 2021-11-02
godz. 10:00
Lubuskie „REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1423F GAJEWO MYSTKI” Zakres zadania obejmuje w szczególności:1. Odtworzenie drogi w terenie, wraz z zabezpieczeniem punktów osnowy i pomiarem powykonawczym2. Roz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472875 2021-11-02
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa drogi gminnej w Muszkowie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Muszkowo położonej na działkach o nr ewidencyjnych 423, 424,425 o długości 1102 m. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8482567 2021-11-02
godz. 10:00
Lubuskie Zimowe utrzymanie dróg w latach 2021-2022 Część 1: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezon 2021/2022 wg. określonych kolejności, zapewniając przy tym sprzęt,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454388 2021-11-02
godz. 12:00
Lubuskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. przebudowa drogi gminnej nr 101129F ul. Ogrodowa w Iłowej wraz z oświetleniem drogowym w formule...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456101 2021-11-03
godz. 09:00
Lubuskie Bieżące utrzymanie, konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Lubsko w 2021 r. 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.Przedmiotem konserwacji jest droga gruntowa usytuowana w leśni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)