Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - Drogownictwo - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8050152 2021-04-15
godz. 10:00
Lubuskie Bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów i urządzeń małej architektury na terenie miasta i gminy Lubsko CZĘŚĆ 1 - Bież...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8050492 2021-04-15
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa drogi gminnej nr 100913F - ul. Robotniczej w Gozdnicy Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej nr 100913F...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8049491 2021-04-15
godz. 12:00
Lubuskie Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej, budowa drogi gminnej w obrębie 3 Skwierzyna, budowa skrzyżowania, przebudowa skrzyżowania oraz przeb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8052454 2021-04-15
godz. 12:00
Lubuskie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa alejek spacerowych w Parku Poniatowskiego w Kożuchowie. Zadanie obejmuje m.in.:1) Przebudow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070911 2021-04-15
godz. 15:00
Lubuskie wykonanie stałej organizacji ruchu na ul. Wiejskiej i ul. Szwoleżerów w związku z planowanym montażem na w/w ulicach progów zwalni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8055144 2021-04-16
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1007F Szlichtyngowa – Wyszanów z w formule zaprojektuj i wybuduj 1. Zamówienie obejmuj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072716 2021-04-16
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie usługi polegającej na odnowieniu oznakowania poziomego cienkowarstwowego koloru białego na terenie miasta Skwierzyna.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8054257 2021-04-19
godz. 09:00
Lubuskie Przebudowa drogi wewnętrznej i utwardzenie powierzchni gruntu wraz z zielenią urządzoną przy ul. Reja w Zielonej Górze . 1. Nazwa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8054548 2021-04-20
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa ul. Poznańskiej w Strzelcach Krajeńskich Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części ul. Poznańskiej w Strzelcach Kr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8054867 2021-04-20
godz. 10:00
Lubuskie Remont obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 287 w km 27+713 w miejscowości Lubsko Przedmiotem zamówienia są roboty mos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8056903 2021-04-22
godz. 10:00
Lubuskie Remont drogi wojewódzkiej nr 170 na odcinku od km 5+200 do km 7+555 Przedmiotem zamówienia są: - roboty przygotowawcze,- podbudow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073198 2021-04-22
godz. 11:00
Lubuskie „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie” PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Cena Remonty cząstkowe ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065601 2021-04-22
godz. 14:00
Lubuskie Rozbiórka i budowa przepustu, budowa drogi z oświetleniem ul. Ochla-Strumykowa w Zielonej Górze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062739 2021-04-23
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa drogi powiatowej nr 1398F w zakresie budowy chodnika w ciągu ulicy Wylotowej od granicy z miastem Gorzów Wlkp. do skrzy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075647 2021-04-23
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie odnowy oznakowania poziomego na drogach i ulicach powiatowych na terenie Powiatu Krośnieńskiego,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078273 2021-04-23
godz. 12:00
Lubuskie Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do pracy kolorowej w trybie ciągłym w m. Bytom Odrzański w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 – w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065353 2021-04-26
godz. 09:00
Lubuskie Budowa dróg ul. Zawada – Łąkowa, ul. Zawada-Osiedlowa wraz z łącznikami i ul. Zawada-Orzechowa – ETAP II w ramach zadania inwestyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062455 2021-04-26
godz. 10:00
Lubuskie Przedmiotem zamówienia jest „Budowa parku rekreacji w miejscowości Sułów” – realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, składaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070849 2021-04-26
godz. 10:00
Lubuskie Budowa zespołu dwóch kolumbariów wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej oraz montażem dwóch ławek na terenie cmentarza k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071055 2021-04-27
godz. 12:30
Lubuskie Budowa ścieżki rowerowej przy Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym II etap Przedmiot zamówienia obejmuje budowę dwukierunkowej ścieżki ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072062 2021-04-27
godz. 14:00
Lubuskie 1. Remont chodników i placów przed budynkami. 2. Wykonanie remontu pokryć dachowych. 3. Wykonanie termomodernizacji budynków metod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067863 2021-04-29
godz. 10:00
Lubuskie Budowę toru rolkowego z elementami małej architektury w obrębie boiska ORLIK w Sławie przy ul. Ogrodowej Zakres zadania obejmuje ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076438 2021-04-29
godz. 10:00
Lubuskie Budowa kancelarii leśnictwa Złotawa w technologii drewnianej z prefabrykowanych elementów modułowych dla Nadleśnictwa Strzelce Kra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075560 2021-04-30
godz. 09:00
Lubuskie Budowa nawierzchni dróg ul. Racula – Zbarska, Racula-Lwowska w Zielonej Górze wraz z wymianą gazociągu z przyłączami. 1. Nazwa na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077195 2021-04-30
godz. 09:45
Lubuskie POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM NA DRODZE KRAJOWEJ NR 29 – SEPARACJA KIERUNKÓW RUCHU NA ODC. WĘZEŁ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074050 2021-05-03
godz. 00:00
Lubuskie Wybudowanie grilla i wędzarni - Santok Dzień dobry, interesuje mnie usługa wybudowania grilla i wędzarni z kamienia brukowego. W s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077842 2021-05-05
godz. 09:00
Lubuskie 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Budowa dróg wewnętrznych i miejsc postojowych przy ul. Harcerskiej i ul. Obywatels...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077857 2021-05-06
godz. 10:00
Lubuskie PRZEBUDOWA UL. NOCZNICKIEGO W ŻAGANIU - ETAP I 4.2. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa ul. Nocznickiego w Żaganiu –etap I”. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)