Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - Ciepłownictwo i gaz - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8462124 2021-10-20
godz. 12:00
Lubuskie RFP na zakup wraz z dostawą wymiennika ciepła JAD XK 6.50 FF SECESPOL POLSKA Zakup wraz z dostawą wymiennika ciepła JAD XK 6.50 F...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444247 2021-10-22
godz. 09:00
Lubuskie Wykonanie instalacji etażowego gazowego centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sulechów – II postępowanie Część 1: 1.1. ZADANIE I Przedmiot zamówienia ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459903 2021-10-22
godz. 11:00
Lubuskie Wykonanie niezbędnych prac w celu zapewnienia ciągłości działania systemu sterowania DCS na KRNiGZ Dębno. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu niezbędnych prac w celu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449877 2021-10-22
godz. 11:30
Lubuskie Modernizacja zespołu śluz na gazociągu DN 300, zlokalizowanego na terenie Terminala Ekspedycyjnego Wierzbno. opracowanie i uzgodnienie w Urzędzie Dozoru Technicznego dokumentacji techniczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445584 2021-10-22
godz. 13:00
Lubuskie Wymiana kotła gazowego wraz z osprzętem kotłowni oraz wykonanie przewodu odprowadzającego spaliny w budynku przy ul. Grunwaldzkiej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471885 2021-10-25
godz. 09:00
Lubuskie 358/2021 Naprawa urządzeń wentylacyjno-grzewczych w JW. Czerwieńsk ul. Składowa 10

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464598 2021-10-26
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa części zamiennych i urządzeń do instalacji technologicznych w celu zachowania ciągłości ruchu obiektów produkcyjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454856 2021-10-26
godz. 12:00
Lubuskie Dostawa płytowych wymienników ciepła dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Przedmiotem zamówienia jest dostawa płytowych wymienników ciepła dla PGE ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471474 2021-10-27
godz. 09:00
Lubuskie TZP-002/46pU/2021 Wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w lokalu mieszkalnym położonym w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Chrobrego 27/12 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451337 2021-10-27
godz. 10:00
Lubuskie Modernizacja instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów w zakresie od wymiennika do komina. Przedmiot zamówienia prowadzony jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468234 2021-10-27
godz. 12:00
Lubuskie Budowa pomieszczenie węzła cieplnego w Enea Logistyka Sp. z o.o. Oddział Gorzów Wlkp.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472862 2021-10-28
godz. 10:00
Lubuskie Zakup gazomierzy serwisowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469565 2021-10-28
godz. 11:30
Lubuskie Zakup części zamiennych do pompy firmy Flowserve dla KRNiGZ Lubiatów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461964 2021-10-29
godz. 12:00
Lubuskie Dostawa trójników GRPP na odtworzenie zapasu strategicznego dla kotła OP 430 i OP 380 w PGE EC S.A. Oddział Kraków Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438524 2021-11-02
godz. 10:00
Lubuskie „Umowa serwisowa na nadzór nad systemem sterowania i wizualizacji sBGP w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim" Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468021 2021-11-02
godz. 11:30
Lubuskie Montaż zbiornika do dozowania wody i taśm grzewczych na liniach iniekcyjnych do odwiertu Lubiatów 7H na terenie Ośrodka Grupowego Lubiatów I (obiekt 110) KRNiGZ Lubiatów Opracowanie dokumen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469428 2021-11-03
godz. 10:00
Lubuskie Rozbiórka instalacji regeneracji DEG-u na terenie Kopalni Gazu Ziemnego Kościan-Brońsko

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8440035 2021-11-05
godz. 10:00
Lubuskie Opracowanie technologii wytwarzania nawozu z przemysłowych osadów ściekowych Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup, dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455676 2021-11-10
godz. 12:00
Lubuskie Wykonanie remontów, przeglądów i obsługi serwisowej turbiny parowej 7CK65 oraz generatora 50WX18Z-059 wraz z ich wyposażeniem Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/UZS/00913/2021 Przedmiotem Zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468559 2021-11-15
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa energii elektrycznej oraz gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby WSzW w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. Numer referencyjny: DZPU.2632.51.2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)