Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8062743 2021-04-15
godz. 09:00
Lubuskie Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069940 2021-04-15
godz. 14:35
Lubuskie Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie: dializoterapia otrzewnowa, hemodializoterapia oraz ambulatoryjna opieka specjalistyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065357 2021-04-16
godz. 10:00
Lubuskie Zakup 2 sztuk videokolonoskopów dla pracowni endoskopii w ramach realizacji projektu (...). 1. Przedmiotem umowy jest zakup 2 szt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068169 2021-04-16
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa środków ochrony indywidualnej dla Domu Pomocy Społecznej w Tursku Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic jednorazowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075752 2021-04-16
godz. 14:35
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych (również w stanach nadzwyczajnych) polegających na ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8025334 2021-04-17
godz. 15:15
Lubuskie Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8023886 2021-04-19
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli Numer referencyjny: DZP-280-1-3/2021 Pakiet 11. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7822930 2021-04-19
godz. 10:00
Lubuskie Zakup pierwszego wyposażenia – drobny sprzęt medyczny w ramach zadania „Utworzenie Cenrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071273 2021-04-19
godz. 12:00
Lubuskie Świadczenie całodobowych usług w zakresie opieki pielęgniarskiej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z filią „Dom w Połowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047719 2021-04-20
godz. 14:30
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Nowej Soli w niżej określonych zakresach: 1. w dziedzin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065335 2021-04-21
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego na potrzeby Szpitalnego Laboratorium Bakteriologiczno – Serologicznego WS SP ZOZ w Nowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073395 2021-04-21
godz. 14:00
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wielospecjal¡stycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli w niżej określonych zakresach: Zadanie 1 Udzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067260 2021-04-22
godz. 09:00
Lubuskie świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży w SPSNPCH w Międzyrzeczu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067266 2021-04-22
godz. 09:00
Lubuskie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074482 2021-04-22
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywne dostawy stentów niskoprofilowych oraz cewników do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej do wykonywania zabiegów kardiologii ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076895 2021-04-22
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa rękawic medycznych ZP/P/03/21

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8029630 2021-04-23
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywne rękawic chirurgicznych i diagnostycznych na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli Numer referencyjny: DZP-280-1-4/2021 Pakiet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8032466 2021-04-26
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywne dostawy plastrów i preparatów do pielęgnacji pacjentów na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli Numer referencyjny: DZP-280-1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8036250 2021-04-26
godz. 10:00
Lubuskie „Sukcesywne dostawy plastrów i preparatów do pielęgnacji pacjentów na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli” DZ_-280-1-5/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043394 2021-04-27
godz. 08:30
Lubuskie Kompleksowe zaopatrzenie laboratorium Numer referencyjny: OATZP.272.8.2021 ChromatografiaRoczne zaopatrzenie chromatografia/spektr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7887817 2021-04-28
godz. 10:00
Lubuskie Zakup pierwszego wyposażenia – ochronnej odzieży ratowniczej, odzieży roboczej,obuwia profilaktycznego, odzieży operacyjnej oraz o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7835358 2021-04-30
godz. 10:00
Lubuskie Zakup pierwszego wyposażenia – pościel i bielizna w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8050024 2021-04-30
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa, montaż sprzętu i wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Numer referencyjny: ZP/N/01/21 Pakiet nr 1Zgodnie z dod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063311 2021-05-05
godz. 12:00
Lubuskie Dostawa implantów ortopedycznych, endoprotez i zespoleń kostnych na potrzeby oddziału ortopedycznego Numer referencyjny: 105.KSzWz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066845 2021-05-07
godz. 14:35
Lubuskie Usługi elektroradiologiczne udzielane przez techników medycznych w formie dyżurów w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070397 2021-05-12
godz. 12:00
Lubuskie Dostawa rękawic medycznych Numer referencyjny: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-3/UE/2021 Zadanie nr 1 – rękawice medyczneDo obowiązków Wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070407 2021-05-14
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa leków stosowanych w chemioterapii i programach lekowych Numer referencyjny: DZPU.2632.07.2021 Pakiet nr 1TRASTUZUMABUMWEMU...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7942071 2021-10-30
godz. 00:00
Lubuskie 04-21-000029/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6 Ogłoszenie NOWE MIEJSCA DLA POSIADAJĄCYCH UMOWĘ-PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE 2021-2024 ZAOPATRZE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)