Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - Budowlana - obiekty - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8054259 2021-04-16
godz. 09:00
Lubuskie Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Przytoku Przedmiotem zamówienia jest w oparciu o dołączony do SWZ Program funkcjonaln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8056893 2021-04-19
godz. 11:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM NA ROBOTY BUDOWLANE - NAPRAWA WIATY SZKOLENIOWEJ NR 27 W KOMPLEKSIE KOSZAROWYM JW 440...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069838 2021-04-20
godz. 15:30
Lubuskie Budowa wiaty śmietnikowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1204/6 w obrębie ewid. Pszczew, gmina Pszczew

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061609 2021-04-21
godz. 10:00
Lubuskie Budowa budynku kontenerowej szatni przepustowej z kontenerów socjalnych i sanitarnych wraz z wyposażeniem w instalacje oraz armatu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070849 2021-04-26
godz. 10:00
Lubuskie Budowa zespołu dwóch kolumbariów wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej oraz montażem dwóch ławek na terenie cmentarza k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043382 2021-04-28
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku „L” Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075511 2021-04-29
godz. 10:00
Lubuskie Budowa Strażnicy KP PSP z JRG w Żarach – etap IV. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa Strażnicy K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076438 2021-04-29
godz. 10:00
Lubuskie Budowa kancelarii leśnictwa Złotawa w technologii drewnianej z prefabrykowanych elementów modułowych dla Nadleśnictwa Strzelce Kra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075514 2021-04-29
godz. 10:30
Lubuskie Remont, wzmocnienie i zabezpieczenie elementów obiektów zespołu pałacowego w m. Dębinka Przedmiotem zamówienie są roboty budowlan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076268 2021-04-29
godz. 10:30
Lubuskie KOWR OT Gorzów Wlkp - Remont, wzmocnienie i zabezpieczenie elementów obiektów zespołu pałacowego w m. Dębinka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)