Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - Budowlana - obiekty - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6568485 2019-02-21
godz. 10:00
Lubuskie Budowa miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Lubrza Numer referencyjny: ZP.271.1.2019 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa wiat r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6571873 2019-02-22
godz. 00:00
Lubuskie „Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 5246 przy ul Sikorskiego 41 wraz z rewitalizacja terenu podwórza w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6544332 2019-02-22
godz. 11:00
Lubuskie Lepszy start – budowa zaplecza rekreacyjnego w miejscowościach Nowiny Wielkie, Białcz i Dąbroszyn. Numer referencyjny: WI.271.2.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6568470 2019-02-25
godz. 10:00
Lubuskie PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE- RENOWACJA KOMINÓW I ELEWACJI PALACU KSIĄŻĘCEGO W RAMACH ZADANIA CZĘŚCI I PROJEKTU PN. „ZACHOWANIE I ZW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6578038 2019-02-27
godz. 10:00
Lubuskie „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej- Gminnego Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6597554 2019-02-27
godz. 12:30
Lubuskie Budowa 1-stanowiskowej wiaty/zadaszenia miejsc postojowych w Świebodzinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6546807 2019-02-28
godz. 10:00
Lubuskie Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6599697 2019-02-28
godz. 12:00
Lubuskie Budowa 1-stanowiskowej wiaty/zadaszenia miejsc postojowych podnośników w Krośnie Odrzańskim

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6568735 2019-03-07
godz. 09:00
Lubuskie „Przebudowa i rozbudowa budynku Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze na działkach o nr ewid. 198, 196/12, 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6597801 2019-03-07
godz. 10:00
Lubuskie ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA PRZEBUDOWIE SALI AUDIOWIZUALNEJ ZLOKALIZOWANEJ W BUDYNKU NR 6 NA TERENIE JW 1517 CZERWIEŃSK WRAZ Z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6601430 2019-03-07
godz. 10:00
Lubuskie „BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO NR 2 WRAZ Z UZBROJENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. OS. ŚLĄSKIE W ZIELONEJ G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6563822 2019-03-08
godz. 10:00
Lubuskie Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. o budynek dla Oddziału Anestezjologii i Intens...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6583881 2019-03-08
godz. 11:30
Lubuskie ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU FILHARMONII ZIELONOGÓRSKIEJ – etap I – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6601547 2019-03-11
godz. 09:50
Lubuskie Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Osiedle Poznańskie. Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmian...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6595554 2019-03-11
godz. 11:00
Lubuskie Budowa targowiska w Sulęcinie - Budowa budynku socjalno - usługowego i wiaty wraz z kontenerami handlowymi Zakres inwestycji obej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)