Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8057776 2021-04-15
godz. 10:00
Lubuskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn. „Budowa i wyposażenie nowego budynku przedszkola w Żaganiu”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8054323 2021-04-15
godz. 13:00
Lubuskie Opracowanie kompleksowej dokumentacji rewitalizacji parku miejskiego w Strzelcach Krajeńskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskieg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070910 2021-04-15
godz. 15:00
Lubuskie wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w ramach zadania „Rozbudowa ogrodu społecznościowego FYRTEL przy ul. Reja w Gorzowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8054259 2021-04-16
godz. 09:00
Lubuskie Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Przytoku Przedmiotem zamówienia jest w oparciu o dołączony do SWZ Program funkcjonaln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8055144 2021-04-16
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1007F Szlichtyngowa – Wyszanów z w formule zaprojektuj i wybuduj 1. Zamówienie obejmuj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067109 2021-04-16
godz. 12:00
Lubuskie RFP na wykonanie przeglądów budowlanych – art.62 ust.1 Wykonanie przeglądów budowlanych – art.62 ust.1: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062169 2021-04-19
godz. 09:00
Lubuskie Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 004672F w Ludzisławicach 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065129 2021-04-19
godz. 11:00
Lubuskie Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku kontenerowego sanitarnego (dz. nr 471 obr....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068145 2021-04-19
godz. 13:00
Lubuskie Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Popiełuszki wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074623 2021-04-19
godz. 14:00
Lubuskie Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej dla zadania-Remont elewacji budynku nr 1 w m. Krosno Odrzańs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068060 2021-04-20
godz. 11:00
Lubuskie Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa wieży widokowej w miejscowości Urad.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067414 2021-04-20
godz. 12:00
Lubuskie Termomodernizacja budynku szpitala w Gubinie - "Blok A" Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071293 2021-04-21
godz. 10:00
Lubuskie BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI NOŚNIKÓW ENERGETYCZNYCH I ODZYSKU ENERGII‐ Etap 1 Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy dla BUDOWY ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072448 2021-04-21
godz. 12:00
Lubuskie Rozbudowa Kompleksu Przyrodniczo - Edukacyjnego (mini zoo) przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze”, w ramach projektu pn.: "Europar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072980 2021-04-21
godz. 12:00
Lubuskie Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Kompleksu Przyrodniczo – Edukacyjnego mini zoo przy ul. Botanicznej w Zielonej G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073323 2021-04-22
godz. 09:00
Lubuskie 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa parkingu wielopozi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075158 2021-04-23
godz. 10:00
Lubuskie 29/E/WEN/2021 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku WKU Zielo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078266 2021-04-23
godz. 10:00
Lubuskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 157...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062455 2021-04-26
godz. 10:00
Lubuskie Przedmiotem zamówienia jest „Budowa parku rekreacji w miejscowości Sułów” – realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, składaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8035321 2021-04-26
godz. 12:00
Lubuskie Sporządzenie projektów planów zadań ochronnych dla 7 obszarów Natura 2000, w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: Opra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069808 2021-04-26
godz. 13:00
Lubuskie Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043382 2021-04-28
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku „L” Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067169 2021-04-30
godz. 09:00
Lubuskie Budowa sieci wodociągowej w Droszkowie, Os. Słoneczne w systemie zaprojektuj i wybuduj 1.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8020638 2021-06-08
godz. 10:00
Lubuskie „Realizacja "pod klucz" kotłowni szczytowo-rezerwowej (nKSR) dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wiel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)