Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8074423 2021-04-21
godz. 10:00
Lubuskie Usługa wykonywania stałych druków promocyjnych i informacyjnych, druków okazjonalnych oraz gadżetów w ramach przedmiotowej usługi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079389 2021-04-21
godz. 10:00
Lubuskie Świadczenie usług geodezyjnych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078074 2021-04-21
godz. 12:00
Lubuskie Najem, rozstawienie i utrzymanie pojemników przeznaczonych do deponowania odpadów komunalnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081975 2021-04-21
godz. 12:00
Lubuskie wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. "Budowa oświetlenia przy ul. Marii Juchacz"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074468 2021-04-22
godz. 08:00
Lubuskie Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075218 2021-04-22
godz. 08:00
Lubuskie KOWR OT Gorzów Wielkopolski - Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067260 2021-04-22
godz. 09:00
Lubuskie świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży w SPSNPCH w Międzyrzeczu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067266 2021-04-22
godz. 09:00
Lubuskie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073323 2021-04-22
godz. 09:00
Lubuskie 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa parkingu wielopozi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081783 2021-04-22
godz. 09:00
Lubuskie Zakupu kontenera samowyładowczego na odpady Typu Mulda o pojemności 3 m³. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Kontener samowyładowczy Typu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082742 2021-04-22
godz. 09:00
Lubuskie RMP 75ml. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Ręczny miotacz pieprzu 75ml. Specyfikacja techniczna w załączniku SPECYFIKACJA TECHNIC [...]....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8023875 2021-04-22
godz. 10:00
Lubuskie Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Numer referencyjny: WT.2370.1.2021 Wartość bez VAT: 894 308.94 PLN Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8056903 2021-04-22
godz. 10:00
Lubuskie Remont drogi wojewódzkiej nr 170 na odcinku od km 5+200 do km 7+555 Przedmiotem zamówienia są: - roboty przygotowawcze,- podbudow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062451 2021-04-22
godz. 10:00
Lubuskie Termomodernizacja budynku przy ul. Wrocławskiej 26 w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie modernizacji bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071799 2021-04-22
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie wirtualnego spaceru obejmującego 14 powiatów województwa lubuskiego wraz z wybranymi terenami objętymi formą ochrony prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073833 2021-04-22
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw (do pojazdów sł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074482 2021-04-22
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywne dostawy stentów niskoprofilowych oraz cewników do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej do wykonywania zabiegów kardiologii ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074961 2021-04-22
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1147F w m. Dąbie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076895 2021-04-22
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa rękawic medycznych ZP/P/03/21

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080609 2021-04-22
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywne dostawy materiałów tj. płyty CD/DVD/BD, koperty na płyty, myszki komputerowe, klawiatury komputerowe.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084559 2021-04-22
godz. 10:00
Lubuskie Zakup zagęszczarki spalinowej Husqvarna LF 50L - 1 szt. na potrzeby Obwodu Drogowego Bobrowice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077677 2021-04-22
godz. 10:30
Lubuskie Dostawa energii elektrycznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073198 2021-04-22
godz. 11:00
Lubuskie „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie” PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Cena Remonty cząstkowe ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073867 2021-04-22
godz. 11:30
Lubuskie Przegląd systemów sterowania kompresorów gazu na KRNiGZ Lubiatów Wykonanie przeglądu systemu sterowania kompresorów gazu na KRNiG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079987 2021-04-22
godz. 12:00
Lubuskie 4400.7 Wykonanie dokumentacji projektowej: na termomodernizację budynku przy ul.Wąska 9 w Zielonej Górze z uzyskaniem pozwolenia n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084599 2021-04-22
godz. 12:00
Lubuskie Dostawa nowego pojazdu służbowego VW Transporter Furgon 6.1. do ZK w Krzywańcu PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Pojazd służbowy Volkswag...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065601 2021-04-22
godz. 14:00
Lubuskie Rozbiórka i budowa przepustu, budowa drogi z oświetleniem ul. Ochla-Strumykowa w Zielonej Górze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076370 2021-04-22
godz. 15:00
Lubuskie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla osoby bezrobotnej w zakresie terapii Biofeedback EEG oraz analizy QEEG w zastosowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077377 2021-04-22
godz. 15:00
Lubuskie Kompleksowe świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i szkoleniowych na potrzeby realizacji jednodniowych oraz dwudniowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077387 2021-04-22
godz. 15:00
Lubuskie Świadczenie usług szkoleniowych e-learning na potrzeby realizacji jednodniowych oraz dwudniowych szkoleń dla pracowników zaangażow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)