Przetargi woj. lubuskie

Główne sektory przemysłu województwa lubuskiego to handel, przemysł przetwórstwa drzewnego, tekstylny, a także przemysł rolno-spożywczy. Znajdują się tu również fabryki spozywcze, farmaceutyczne, mebli, papiernicze oraz części samochodowych. W 2015 r. w województwie lubuskim ogłoszono 896 zamówień, m.in z branży drogowej, spozywczej i sprzataniowej. Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubuskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7586607 2020-08-10 Lubuskie Wymianę balustrad loggii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul Pułaskiego 5-5C w Krośnie Odrzańskim.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7598136 2020-08-10 Lubuskie Kategoria: Meble 3x łóżko Adres nadania: Polska , Lubuskie, Sulechów Adres dostawy: Polska , Podlaskie, Łomża Dystans: 571.00 km ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7623216 2020-08-10 Lubuskie Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych - lubuskie Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych: - Pracownik biurowy: 12 osób, - Prac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7603649 2020-08-10
godz. 09:00
Lubuskie „Doposażenie budynku magazynowego przystani w Santoku " Numer referencyjny: ZP.271.11.2020.BP 1. Przedmiotem zamówienia jest robo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568917 2020-08-10
godz. 10:00
Lubuskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z NIEruchomości zamieszkałych i NIEzamieszkałych pozostających w gminnym sys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7599653 2020-08-10
godz. 10:00
Lubuskie Budowa kotłownoi gazowych w budynkach mieszkalnych przy ul Poznańskiej 40. Poznańskiej 44. Poznańskiej 46EF w Krośnie Odrzańskim w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7601278 2020-08-10
godz. 10:00
Lubuskie Remont boiska sportowego w miejscowości Kłodawa woj. lubuskie Numer referencyjny: RPI.271.7.2019 Przedmiotem zamówienia jest remo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7606195 2020-08-10
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa drogi woj. nr 283 polegająca na odnowie dywanikowej na odc. od skrzyżowania drogi woj. nr 333 do skrzyżowania z drogą ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7608353 2020-08-10
godz. 10:00
Lubuskie Wymiana zużytych elementów automatyki zabezpieczającej pól zasilających oraz aktualizacja systemów wizualizacji Syndis i DCS w pow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7607370 2020-08-10
godz. 10:00
Lubuskie Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Chopina 6 w Gorzowie Wielkopolskim.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7607449 2020-08-10
godz. 10:00
Lubuskie Wycinka drzew i krzewów oraz gałęzi w pasie eksploatacyjnym linii napowietrznych SN na terenie RD Krosno Odrz. i RD Świebodzin – 4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7608604 2020-08-10
godz. 10:00
Lubuskie Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania: roboty modernizacyjne pomieszczeń w Żłobku Miejskim nr 2 przy ul. Obotryckiej 1 w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7608762 2020-08-10
godz. 10:00
Lubuskie „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Gozdnica od 1 września 2020r. do 31grudnia 2021r.” Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7608790 2020-08-10
godz. 10:00
Lubuskie Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 250 000 PLN na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7621356 2020-08-10
godz. 10:00
Lubuskie „Zakup oleju napędowego (ON), benzyny bezołowiowej (Pb95) i płynu AdBlue w systemie bezgotówkowym do pojazdów służbowych INNEKO RC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622446 2020-08-10
godz. 10:00
Lubuskie wykonanie robót budowlanych pn.: Prace remontowo konserwacyjne obiektu wysokościowego Wieży obserwacyjnej przeciwpożarowej z odcią...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7618781 2020-08-10
godz. 11:00
Lubuskie Dostawa leków dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu Numer referencyjny: Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7608609 2020-08-10
godz. 12:00
Lubuskie Dostawa chłodni kontenerowych dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Słubicach z/s w Ośnie Lubuskim Numer referencyjny: PIW Sł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7612731 2020-08-10
godz. 12:00
Lubuskie Budowa Stanicy Rybackiej w Krośnie Odrzańskim.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7621085 2020-08-10
godz. 12:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7621314 2020-08-10
godz. 13:00
Lubuskie Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa na podstawie imiennych biletów miesięcznych oraz dzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7629328 2020-08-10
godz. 13:00
Lubuskie wykonanie usługi polegającej na demontażu, załadunku, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przytoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578171 2020-08-10
godz. 15:00
Lubuskie Wykonanie ogrodzenia Ośrodka Zarybieniowego w Nowińcu na odcinku biegnącym wzdłuż drogi dojazdowej - od frontu. Parametry przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578156 2020-08-10
godz. 15:00
Lubuskie Wykonanie ogrodzenia Ośrodka Zarybieniowego Nowiniec - część II

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622483 2020-08-10
godz. 15:00
Lubuskie Świadczenie usług w ramach Programu Opieka wytchnieniowa edycja 2020.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7630343 2020-08-11
godz. 07:06
Lubuskie Zakup złącza elastycznego VPC PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Złącze elastyczne PVC Złącze elastyczne PVC 200K zakres 183-226 mm 2 szt....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7608808 2020-08-11
godz. 07:45
Lubuskie Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego Numer referencyjny: PR.272.4.2020.RN Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7602562 2020-08-11
godz. 08:00
Lubuskie Wykonanie renowacji elewacji i docieplenia ścian frontowych budynków wielorodzinnych przy ul. Koniawskiej 7a-8 w Gorzowie Wlkp. wr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620846 2020-08-11
godz. 08:00
Lubuskie Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w rejonie administrowanym przez A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7625462 2020-08-11
godz. 08:00
Lubuskie 0801-ILN.201.17..2017.57 Zorganizowanie i przeprowadzenie architektoniczno-urbanistycznego konkursu na opracowanie koncepcji budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)