Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7658698 2022-09-09
godz. 11:00
Lubelskie Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia – Rawa. Numer referencyjny: ZDP.B.370.6.2020 Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia – Rawa. Remont drogi polega na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7593779 2021-12-31
godz. 00:00
Lubelskie OTWARTY NABÓR KONKURSOWY PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) Z WOJEWÓDZTW LUBELSKIEGO I PODLASKIEGO DO WSPÓŁPRACY W RAMAC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8382839 2021-11-10
godz. 12:00
Lubelskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy NIEdźwiada Numer referencyjny: RL.271.9.2021 4.1 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwiani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418439 2021-11-10
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych przy budynku OSP w miejscowości Obliźniak wraz z wykonan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8400572 2021-11-02
godz. 12:00
Lubelskie Opracowanie innowacji w procesach logistycznych zgodnie z koncepcją przemysłu 4.0 w dystrybucji farmaceutycznej 1. Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8416077 2021-10-31
godz. 00:00
Lubelskie badanie sprawozdań finansowych za lata 2021 i 2022, sporządzenie sprawozdań z badania rocznych sprawozdań finansowych wraz z opini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8415098 2021-10-30
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie renowacji tarasu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Komarówce Podlaskiej w systemie Mapei.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418120 2021-10-29
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Gminy Poniatowa Numer referencyjny: GKR.271.27.2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406322 2021-10-29
godz. 09:00
Lubelskie Zakup energii elektrycznej na 2022 rok Numer referencyjny: IR.271.22.2021 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej w ramach wspólnego zamówienia dla Gmin Powiatu To...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409456 2021-10-28
godz. 11:00
Lubelskie System wizualizacji urządzeń i procesów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej Numer referencyjny: OCZ-PRZ/ 2 /2021 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418467 2021-10-28
godz. 11:00
Lubelskie Usługi odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych u odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych C1xx i Gxxx Numer referencyjny: POST/DYS/OZ/LZA/02420/2021 Usługi odczytu uk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8410364 2021-10-27
godz. 23:59
Lubelskie Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników pracy badawczo rozwojowej za pomocą innowacyjności produktowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409416 2021-10-27
godz. 12:00
Lubelskie ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA ŁUKÓW Numer referencyjny: ZP.271.6.2021 4.4. Przedmiotem zamówienia jest: 4.4.1. odb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418158 2021-10-27
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa i montaż sprzętu medycznego zamawianego na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, szczegółowo opisane w Opisie przedmiotu zamówienia, stano...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403172 2021-10-26
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa wyrobów medycznych wykorzystywanych podczas procedur zabiegowych w Zakładzie Diagnostyki i Terapii Endoskopowej. Numer referencyjny: EO/LA-M-2722/LX/21 1. Przedmiot zamówienia stanow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403249 2021-10-26
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa wyrobów medycznych wykorzystywanych podczas procedur znieczulenia przewodowego oraz podstawowych procedur zabiegowych Numer referencyjny: EO/LA-M-2722/ LV /21 1. Przedmiot zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412115 2021-10-25
godz. 23:59
Lubelskie Wdrożenie innowacyjnej, kompleksowej technologii otrzymywania palonych ziaren kawy o podwyższonych parametrach jakościowych 1. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411941 2021-10-25
godz. 23:59
Lubelskie „Uruchomienie produkcji testów do oznaczania lekooporności MIC” Suszarnia – 1 szt. KLUCZOWE PARAMETRY TECHNICZNE: zakres temperat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413180 2021-10-25
godz. 23:59
Lubelskie „Uruchomienie produkcji testów do oznaczania lekooporności MIC” Linia produkcyjna testów do lekooporności – 1 szt. Część A: 1/ mo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411952 2021-10-25
godz. 12:00
Lubelskie „Wzmocnienie potencjału Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w zakresie prowadzenia działalności B+R+I” Dostawa, montaż i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412282 2021-10-25
godz. 12:00
Lubelskie Wybór dostawcy zestawów procesowych reaktorów w ramach projektu inwestycyjnego nr 1128 pod nazwą: „Wzmocnienie potencjału Grupy Az...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418476 2021-10-25
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych dla zadania: "Modernizacja Parku Sprzętu Technicznego w Dęblinie - Etap I" wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409405 2021-10-25
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór, transport i zagospodarowanie komponentów PreRDF do produkcji paliwa alternatywnego, tj. odpadów o kodzie 19 12 12 Numer referencyjny: ZP/ZUK/12/2021 Przedmiotem zamówienia jest sukce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412374 2021-10-25
godz. 10:00
Lubelskie Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy Numer referencyjny: DZP.220.35.2021.PK 1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu Upra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412376 2021-10-25
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa komputerów przenośnych standardowych i ponadstandardowych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej. Numer referencyjny: Zp 2130-135/21 Przedmiotem zamówienia jest do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412434 2021-10-25
godz. 10:00
Lubelskie Zagospodarowanie odpadów komunalnych i odpadów z oczyszczalni ścieków Numer referencyjny: ZP/2/2021 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym zagospodarowaniu odpadów komu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413383 2021-10-25
godz. 10:00
Lubelskie Zamówienie planowane jest w ramach projektu, „Nowa innowacyjna usługa w ECOMARX” złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413408 2021-10-25
godz. 10:00
Lubelskie „Odbiór, transport i zagospodarowanie komponentów PreRDF do produkcji paliwa alternatywnego, tj. odpadów o kodzie 19 12 12”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414262 2021-10-23
godz. 11:00
Lubelskie Usunięcie kolizji PN.''BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCNYCH KABLOWYCH SN 15KV''

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8415634 2021-10-23
godz. 11:00
Lubelskie Usunięcie kolizji PN.''BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCNYCH KABLOWYCH SN 15KV''

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)