Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7658698 2022-09-09
godz. 11:00
Lubelskie Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia – Rawa. Numer referencyjny: ZDP.B.370.6.2020 Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia – Rawa. Remont drogi polega na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7658698 2022-09-09
godz. 11:00
Lubelskie Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia – Rawa. Numer referencyjny: ZDP.B.370.6.2020 Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia – Rawa. Remont drogi polega na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7593779 2021-12-31
godz. 00:00
Lubelskie OTWARTY NABÓR KONKURSOWY PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) Z WOJEWÓDZTW LUBELSKIEGO I PODLASKIEGO DO WSPÓŁPRACY W RAMAC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7593779 2021-12-31
godz. 00:00
Lubelskie OTWARTY NABÓR KONKURSOWY PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) Z WOJEWÓDZTW LUBELSKIEGO I PODLASKIEGO DO WSPÓŁPRACY W RAMAC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7887453 2021-12-21
godz. 12:00
Lubelskie OKRESOWE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE - Przebudowa i rewitalizacja oraz rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin - z podz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7867851 2021-12-01
godz. 15:00
Lubelskie dostawa materiałów stomatologicznych – 3 zadania. Numer referencyjny: UCS/ZP/19/20 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów stomatologicznych – 3 zadania. Szczegółowy opis przedmiotu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8115146 2021-06-30
godz. 12:00
Lubelskie Opracowanie i wdrożenie kompleksowej technologii uzyskiwania wysokiej jakości wyrobów makaronowych z dodatkiem polskiej pszenicy d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8115147 2021-06-30
godz. 12:00
Lubelskie Opracowanie i wdrożenie kompleksowej technologii uzyskiwania wysokiej jakości wyrobów makaronowych z dodatkiem polskiej pszenicy d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8115148 2021-06-30
godz. 12:00
Lubelskie Opracowanie i wdrożenie kompleksowej technologii uzyskiwania wysokiej jakości wyrobów makaronowych z dodatkiem polskiej pszenicy d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123335 2021-06-14
godz. 23:59
Lubelskie Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ARGOSPAW Tomasz Kaczor Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabryc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124623 2021-06-14
godz. 08:00
Lubelskie DOSTAWA STAPLERÓW, ŁADUNKÓW ORAZ SZWÓW SPECJALISTYCZNYCH DO ZABIEGÓW NACZYNIOWYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125984 2021-06-11
godz. 23:59
Lubelskie „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa PPH „PARYS” Sp. z o. o poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzornic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125226 2021-06-11
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa leku Nadroparin na potrzeby COZL Numer referencyjny: COZL/DZP/MBK/3411/PN-40/21 Dostawa leku Nadroparin na potrzeby COZL Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa leku Nadroparin na potr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8125221 2021-06-11
godz. 08:00
Lubelskie Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach z podziałem na 3 zadania. Numer referencyjny: ZM 9/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125701 2021-06-10
godz. 23:59
Lubelskie Wzrost konkurencyjności WEREMCZUK FMR Sp. z o. o. Część A: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i uruchomienie (oraz pozost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125257 2021-06-10
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa sprzętu medycznego oraz oprogramowania NIEzbędnego do utworzenia laboratorium molekularnego w budynku Bialskiej Onkologii Numer referencyjny: ZP.3520/15/21 Dostawa sprzętu medycznego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125499 2021-06-10
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa sprzętu medycznego oraz oprogramowania niezbędnego do utworzenia laboratorium molekularnego w budynku Bialskiej Onkologii

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122423 2021-06-10
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa drukarek zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Dostawa drukarek zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papież...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125245 2021-06-10
godz. 10:00
Lubelskie Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Opole Lubelskie Numer referencyjny: IPR.271.4.2021 Wykonanie projektu t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124879 2021-06-10
godz. 09:00
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy środków czystości

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125301 2021-06-10
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odwodnionych (niehigienizowanych) osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie przez okres 24 miesięcy Numer referencyjny: OZ/241/8/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123108 2021-06-08
godz. 23:59
Lubelskie Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122320 2021-06-08
godz. 23:59
Lubelskie Innowacja produktowa w postaci narzędzia do zarządzania finansami projektów i firmy oraz mierzenia efektywności organizacji (Octop...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122690 2021-06-08
godz. 16:00
Lubelskie Innowacyjne kształcenie na kierunku pielęgniarstwo – utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Społe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119785 2021-06-08
godz. 12:00
Lubelskie Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Zakład Stolarski "DREMAR" Marcin Socha ZAKUP FREZEARKI DO DREWNA CNC – 1 SZT. Głów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090208 2021-06-08
godz. 11:00
Lubelskie Budowa GPZ Felin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089966 2021-06-08
godz. 11:00
Lubelskie Budowa GPZ Felin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105351 2021-06-08
godz. 10:00
Lubelskie Utrzymanie rzek na terenie Nadzoru Wodnego w Łęcznej – 4 części Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.15.2021 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych na rzekach na terenie dział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114449 2021-06-08
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na obszarze gminy Chrzanów Numer referencyjny: IZPD.271.1.2021 Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116686 2021-06-08
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa środków kontrastowych Numer referencyjny: DZP/PN/20/2021 Dostawa środków kontrastowych: — zadanie nr 1 – środki kontrastowe Lohexol, — zadanie nr 2 – środki kontrastowe Iodixanol, — ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!