Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8072688 2021-05-18
godz. 15:00
Lubelskie "Wzrost konkurencyjności firmy Zakład Stolarski ART-RAM w wyniku wdrożenia strategii wzorniczej" Część I Dostawa: strugarka czter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116275 2021-05-24
godz. 10:00
Lubelskie Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów Zamówienie obejmuje rewitalizację zbiornika wodnego w miejscowości Baranów, w tym m.in.:1) Umocnienie linii brzegowej zbiornika:a) Umo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119928 2021-05-20
godz. 23:59
Lubelskie Budowa mikro instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Bedlno Radzyńskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i roboty budowla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117219 2021-05-21
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Ośrodka Zdrowia w Bełżcu”.2. Zakres robót, obejmuje w szczegó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8115267 2021-05-20
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa dróg powiatowych nr 2200L i 1548L, 2221L, 2287L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa i chodnika Część 1 część 1 zamówienia – „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 22...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119382 2021-05-24
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa dróg powiatowych nr 2200L i 1548L, 2221L, 2287L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa i chodnika Część 1 część 1 zamówienia – „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 22...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123192 2021-05-26
godz. 09:00
Lubelskie Przebudowa drogi gminnej nr 107043L - ul. Wzgórze w m. Bełżyce Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących kompleksową:a) przebudowę odcinka drogi (wykonanie nawier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124339 2021-05-18
godz. 10:00
Lubelskie DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - PIECZYWA NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MATCZYNIE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124343 2021-05-21
godz. 10:00
Lubelskie DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - MIĘSA NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MATCZYNIE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124348 2021-05-19
godz. 10:00
Lubelskie DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - NABIAŁU NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MATCZYNIE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070405 2021-05-13
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa środków przeciwnowotworowych, produktów leczniczych dla organów zmysłów, środków antybakteryjnych do użytku ogólnoustrojowego w podziale na 28 części Numer referencyjny: ZP.3520/6/21...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8076030 2021-05-17
godz. 11:00
Lubelskie Odnawialne źródła energii w gminie Biała Podlaska I Numer referencyjny: FZP.271.1.5.2021.RW Część 1 – dostawa i montaż kolektorów słonecznychPrzedmiotem części 1 zamówienia jest dostawa i mo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081265 2021-05-18
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa środków antybakteryjnych do użytku ogólnoustrojowego, kortykosterydów do użytku ogólnoustrojowego, różnych produktów leczniczych, ...,w podziale na 51 części Numer referencyjny: ZP.3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8098530 2021-05-11
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1006L (Olszanka) gr.woj. – Kożuszki – Krzewica odc. dr. kraj. Nr 2 – Kożuszki i Nr 1007L (Próchenki) gr.woj. – Kożuszki – gr.woj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8098966 2021-05-11
godz. 12:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych - ul. Sitnicka w Białej Podlaskiej - odcinek od skrzyżowania z ul. Glinki do skrzyżowania z drogą krajową n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104790 2021-05-13
godz. 12:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. budowa obiektów małej architektury – Meble Miejskie.Przedmiot zamówienia: 1) Budowa obiektów małej architektury, służą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108683 2021-05-19
godz. 00:00
Lubelskie Poszukuję prawnika do odzyskania praw rodzicielskich do dziecka - Biała Podlaska Poszukuję prawnika do odzyskania praw rodzicielsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108531 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachów płaskich w AWF Filia w Białej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem rzeczowym zn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111311 2021-05-14
godz. 09:00
Lubelskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 Maciejowice – Sobolew – Żelechów – Łuków w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika w miejscowości Ryżki... Numer referencyjny: R1.ST.371.3.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8113860 2021-05-19
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1037 L Kozula – Grabanów - Julków od km 2+507 do km 2+815 o długości 0,308 km”: zakres robót obejmuje m.in....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114262 2021-05-12
godz. 11:00
Lubelskie Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów pt. „Sprzedaż i obsługa klienta w branży turystycznej” zamawianych na potrzeby projektu pt. „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!” przygotowanie i prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114398 2021-06-07
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa urządzeń komputerowych zamawianych na potrzeby PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Dostawa urządzeń komputerowych zamawianych na potrzeby PSW im. Papieża Jana Pawła II ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110744 2021-05-14
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych, pieluszek, koszulek barierowych kompatybilnych z cytoskopem Cogentix PrimeSight,...w podziale na 23 części. Część 1 Pieluchomajtki dla dorosłych - 4 po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114901 2021-05-19
godz. 23:59
Lubelskie „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w DOMAŃSKA Sp. Jawna” Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i robót budowlanych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114957 2021-05-20
godz. 23:59
Lubelskie Termomodernizacja budynku firmy z wykorzystaniem OZEI Prace budowlane – Zakup, dostawa i montaż instalacji fotowaltaicznej PV o m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114733 2021-05-14
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa wózków reanimacyjnych, łóżka porodowego, kozetki lekarskiej bariatrycznej, kardiotokografu, shavera artroskopowego, optyki artroskopowej ... w podziale na 15 części Część 1 Wózek re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118806 2021-05-21
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1020 L Biała Podlaska (ul. Terebelska) – Terebela – Jagodnica – Witulin od km 4+764 do km 6+235, odc. dł. 1,471 km 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119789 2021-05-21
godz. 12:00
Lubelskie Wykorzystanie energii elektrycznej powstałej z instalacji fotowoltaicznej do zasilania firmy Woroszyło Aneta, AMICA (Zielona Galer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120009 2021-05-24
godz. 12:00
Lubelskie Przebudowa stadionu miejskiego w Białej Podlaskiej – budowa hali sportowej oraz trybun wraz z zagospodarowaniem terenu Część 1 1. Część 1 (zadanie 1) - budowa trybuny z przyłączami wraz z k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120436 2021-05-12
godz. 10:00
Lubelskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa systemu do RCP - przetrar rcp .pdf 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)