Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7564684 2020-08-17
godz. 12:00
Lubelskie Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Modernizacja terenów sportowo rekreacyjnych w m. Jacnia Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7611833 2020-08-21
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia dwóch granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 527/1, obręb Żurawiec

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7616281 2020-08-13
godz. 09:00
Lubelskie Modernizacja – przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Annopol Numer referencyjny: ZP.271.1.7.2020 Przewiduje się wykonanie od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7625506 2020-08-14
godz. 00:00
Lubelskie Kategoria: Inne przesyłki Inne Konstrukcja wiaty Adres nadania: Polska , Lubelskie, Annopol Adres dostawy: Polska , Śląskie, Częs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7629965 2020-08-14
godz. 08:15
Lubelskie „Świadczenie usługi polegającej na realizacji zadań Animatora w Klubie Seniora w gminie Annopol w ramach projektu „NADAL MŁODZI” –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579239 2020-08-19
godz. 10:00
Lubelskie Usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych, w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Numer referencyjny: BiZP.2720-09/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7608877 2020-08-11
godz. 10:15
Lubelskie Przebudowa drogi powiatowej nr 2278L Osmolice – Bychawka – Bychawa (ul. Pileckiego) w m. Bychawka Pierwsza i Bychawka Druga w zakr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7623582 2020-08-18
godz. 10:15
Lubelskie Przebudowa drogi powiatowej nr 2278L ul. Pileckiego w zakresie wykonania paski bezpieczeństwa w m. Bychawa Numer referencyjny: BiZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7625741 2020-08-19
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa dróg gminnych: ul. Kręta, ul. Szkolna, oraz ul. Ogrodowa Numer referencyjny: OR.271/10/20/B/SZP/MW 1. Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7627775 2020-08-19
godz. 09:00
Lubelskie Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Bełżyce oraz jej jednostek organizacyjnych Numer referencyjny: OR.271/09/20/D/SZP/MW ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7587526 2020-08-31
godz. 11:00
Lubelskie Delivery of the Laboratory Information System, the Medical Equipment and the Equipment and Devices for Laboratory and Diagnostics ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7591989 2020-08-19
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa ultrasonografu, aparatów do znieczulania ogólnego, barwiarki z nakrywarką, pomp objętościowych i strzykawkowych ze statywe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7595265 2020-08-20
godz. 08:45
Lubelskie Usługi zimowego utrzymania dróg w sezonach 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023, tj. zwalczanie śliskości nawierzchni i odśnieżanie dr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7610307 2020-08-17
godz. 00:00
Lubelskie „Opracowanie dwóch innowacyjnych nawozów organiczno-mineralnych formowanych z: 1. Masy pofermentacyjnej z fermentacji termofilowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7610337 2020-08-17
godz. 00:00
Lubelskie „Opracowanie dwóch innowacyjnych nawozów organiczno-mineralnych formowanych z: 1. Masy pofermentacyjnej z fermentacji termofilowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7611438 2020-08-11
godz. 10:00
Lubelskie zakup i dostawa sprzętu - doposażenie pracowni zawodowych dla uczestników projektu „Kompetencje zawodowe szansą na lepsze jutro –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7615905 2020-08-31
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa aparatów EKG, materacy przeciwodleżynowych i wózków do przewozu chorych w pozycji leżącej w podziale na 3 części Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7616378 2020-08-14
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa drogi powiatowej nr 1002L Pościsze – Jelnica - Misie od km 6 +675 do km 7+533,5 odc. długości 0,8585 km Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7615781 2020-08-31
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa aparatów EKG, materacy przeciwodleżynowych oraz wózków do przewozu chorych w pozycji leżącej w podziale na 3 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7617809 2020-08-14
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej, systemu zarządzania energią, mo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7617892 2020-08-14
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia stropodachu Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7619125 2020-08-17
godz. 10:00
Lubelskie Remont pralni Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej Numer referencyjny: D/Kw.2232.11.2020.LT Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620228 2020-08-26
godz. 10:00
Lubelskie Udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii WSzS w Białej Podlaskiej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620202 2020-08-26
godz. 12:00
Lubelskie Udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Onkologii Klinicznej i Oddziale Hematologicznym oraz w Poradni Onkologicznej WSzS w Bi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7621494 2020-08-12
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa sprzętu komputerowego, monitorów, oprogramowania oraz drukarek i urządzeń wielofunkcyjny w podziale na 2 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7621318 2020-08-12
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa sprzętu komputerowego, monitorów, oprogramowania oraz drukarek i urządzeń wielofunkcyjny w podziale na 2 części Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7621225 2020-08-17
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie robót ogólnobudowlanych remontowych i wykończeniowych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7621299 2020-08-17
godz. 12:00
Lubelskie Budowa drogi wewnętrznej, dojazdowej od ulicy Jana II Kazimierza w formule zaprojektuj i wybuduj. Numer referencyjny: ZP.271.1.15....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622704 2020-08-21
godz. 00:00
Lubelskie Przygotowanie strony internetowej projektu „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na polsko-białoruskim obszarze przygraniczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7624698 2020-08-21
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie strony internetowej projektu Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na polsko-białoruskim obszarze przygranicznym. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)