Przetargi i zamówienia - Zamość - woj. organizatora: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8474489 2021-10-25
godz. 09:00
Lubelskie Zakup materiałów: Trutka na gryzonie w formie kostki 5kg skład: Brodifakum 0,029 g/kg (0,0029%), Bitrex

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8480640 2021-10-25
godz. 09:00
Lubelskie Zakup materiałów: Д49.78.43-3 Łącznik pośredni, Д49.78.03-4 Pokrywa zamknięcia, Д49.78.02-4 Skrzynka dźwigni zaworowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8474499 2021-10-25
godz. 09:30
Lubelskie Zakup materiałów: środek odtłuszczający Wurth, olej do sworzni i tulejek Wurth, klej MEGA SUREFIX super szybki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462032 2021-10-25
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne dostawy mleka i przetworów mleczarskich – wraz z rozładunkiem w magazynach zlokalizowanych w miastach: Hrubieszów, Lublin, Zamość, Chełm w zakresie 4 części. Część 1: Sukcesywne ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454854 2021-10-25
godz. 11:00
Lubelskie Przyłączenie Zakładu Wytwarzania Energii (Farmy Wiatrowej Hrubieszów o mocy 20MW) zlokalizowanego w gminie Werbkowice oraz Trzeszczany.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454853 2021-10-25
godz. 11:00
Lubelskie Budowa linii kablowej nN i przyłącza kablowego nN do zasilania budynku gospodarczego na działce nr 83/2 w m. Pokrówka, gm. Chełm, realizowane w systemie „zaprojektuj i zbuduj”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455531 2021-10-25
godz. 11:00
Lubelskie Budowa przyłącza kablowego nN ze stacji „Gniewczyna PZDL” do zasilania budynku produkcyjno - magazynowego na dz. 4097 w m. Gniewczyna Łańcucka, realizowane w systemie „zaprojektuj i zbuduj”.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457502 2021-10-25
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa siedmiu kompletów baterii akumulatorów do urządzeń UPS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461265 2021-10-25
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa materiałów z zakresu rozdzielnice i szafy oświetleniowe dla Oddziału Zamość

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462350 2021-10-25
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przyłączenie budynku piekarni – zw. mocy na dz. nr 634 w m. Oleszyce, ul. Zagrody, zasil. ze stacji trafo ”Oleszyce Stare 2.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464977 2021-10-25
godz. 11:00
Lubelskie Wycinka zakrzaczenia oraz uprzątnięcie terenu wzdłuż drogi dojazdowej do stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Chełm Północ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471682 2021-10-25
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa technicznych środków materiałowych (części zapasowych i materiałów eksploatacyjnych) do sprzętu spadochronowo-desantowego....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478866 2021-10-25
godz. 11:00
Lubelskie zakup węży PARNOR 0N40 Lc=380mm 2xGW 1.1/2"0

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8477595 2021-10-25
godz. 11:00
Lubelskie zakup kompozytowych płyt uszczelniających novaphit oraz novaMica lub równoważnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8474595 2021-10-25
godz. 14:00
Lubelskie 7/TECH.LOT./2021 DOSTARCZENIE SPRZĘTU SPADOCHRONOWO-DESANTOWEGO- KOMBINEZONY PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 KOMBINEZON TUNELOWY ZGODNI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460785 2021-10-26
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych – wraz z rozładunkiem w magazynach 32 WOG zlokalizowanych w miejscowościach: Hrubieszów, Lublin, Zamość, Chełm w zakresie 4 części. Część...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8480636 2021-10-26
godz. 10:00
Lubelskie Zakup Art. budowlanych i łazienkowych, wyszczególnionych w Załączniku 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8482372 2021-10-26
godz. 10:30
Lubelskie Zakup pieczątek ReinerB6.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458114 2021-10-26
godz. 11:00
Lubelskie Budowa linii kablowej SN 15kV, budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV "Lipiny Lewki 3", budowa przyłącza kablowego nN oraz przebudowa odcinka linii napowietrznej nN wraz z przyłączami w zw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459115 2021-10-26
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa przekładników kombinowanych WN

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464494 2021-10-26
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa ze zmianą lokalizacji stacji transformatorowej 15/0,4kV Stare Sioło 8 w miejscowości Stare Sioło.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465487 2021-10-26
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przyłączenie budynku mieszkalnego na dz. nr 1366 w m. Telatyn, ul. Polna, zasil. ze stacji trafo Telatyn 5.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467306 2021-10-26
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomp aktywnie wspomagających pracę serca w ilości 5 szt. dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8470789 2021-10-26
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa mebli zwanych dalej artykułami dla Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamości...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455920 2021-10-27
godz. 09:00
Lubelskie Zakup licencji, wdrożenie i utrzymanie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456156 2021-10-27
godz. 09:45
Lubelskie Utrzymanie czystości i porządku w okresie od 01.01.2022 r.-do 31.12.2023 r. na osiedlach Spółdzielni w Zamościu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456157 2021-10-27
godz. 09:45
Lubelskie Utrzymanie czystości i porządku w okresie od 01.01.2022 r.-do 31.12.2023 r. na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 7 i 7 A w Zamościu o powierzchni 5347 m2.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467543 2021-10-27
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne dostawy mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego, wędlin drobiowych, tłuszczy zwierzęcych i mięsa drobiowego – wraz z rozładunkiem w magazynach 32 WOG w zakresie pięciu części....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8480642 2021-10-27
godz. 10:00
Lubelskie Zakup materiałów: tablica informacyjna

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464976 2021-10-27
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa siłowni telekomunikacyjnych oraz akumulatorów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)