Przetargi i zamówienia - Trawniki - woj. organizatora: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8403368 2021-09-30
godz. 10:00
Lubelskie Klub Seniora w Gminie Trawniki Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności na przeprowadzenie wsparcia psychologiczneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403688 2021-09-30
godz. 15:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności na zakup sprzętu elektronicznego w ramach projektu „Klub Seniora w Gminie T...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8398211 2021-10-01
godz. 12:00
Lubelskie Przebudowa drogi gminnej nr 105810 L na odcinku o długości 2034 m ETAP I od km 0+000,00 do km 1+300,00 w m. Siostrzytów, gm. Trawniki. 1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8410015 2021-10-04
godz. 10:00
Lubelskie Moje przedszkole w Gminie Trawniki Przedmiot zamówienia obejmuje artykułu oznaczone m.in. kodem CPV: 30213100-6 Komputery przenoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)