Przetargi i zamówienia - Szczebrzeszyn - woj. organizatora: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8886927 2022-05-20
godz. 08:00
Lubelskie Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Gminy Szczebrzeszyn w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" Część 1: 4.2.1. Część 1 – Dostawa stacji roboczych, laptopów i oprogramowania – obe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8824361 2022-05-20
godz. 12:00
Lubelskie Zakup i dostawa sprzętu ekspozycyjnego do Centrum Muzealno- Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa wyposażenia według poda...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8887930 2022-05-23
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest:1.1. Przebudowa drogi nr 116617LL w miejscowości Bodaczów na odcinku od km 0+008,32 do km 0+274,82 drogi do szerokości 3,5 m o nawierzchni bitumicznej z poboczami...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8907559 2022-05-24
godz. 08:00
Lubelskie Ubezpieczenie instalacji solarnych i fotowoltaicznych zainstalowanych na terenie Gminy Szczebrzeszyn. Zakres ubezpieczenia obejmuje:1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. RZP.271.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8896036 2022-05-25
godz. 12:00
Lubelskie Usługa wynajmu techniki estradowej wraz z obsługą na koncert zespołu IRA wg ridera technicznego artysty.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909254 2022-05-27
godz. 11:00
Lubelskie Zakup i dostawa paliw na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o.o. 1. Przedmiot zamówienia stanowiPrzedmiot zamówienia dotyczy zakupu i dostawy wg. zestawienie pot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)