Przetargi i zamówienia - Ryki - woj. organizatora: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7282717 2020-01-24
godz. 10:00
Lubelskie „Sukcesywne dostawy kruszywa łamanego do remontów dróg gruntowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach” Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283338 2020-01-24
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa środków czystości na rok 2020 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291651 2020-01-27
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa zasobników z tonerem dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej z/s w Rykach zakup: -Canon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283422 2020-01-27
godz. 10:00
Lubelskie „Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej C69 B3 PU przeznaczonej do remontów cząstkowych dróg powiatowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289570 2020-01-27
godz. 11:00
Lubelskie A) Sukcesywna dostawa mikro-proszku do myjni w ilości 3000 kg w opakowaniach 20 lub 25 kg, w 6 transzach, w ciągu 2020 r. Wielkość...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278215 2020-01-29
godz. 10:30
Lubelskie Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Starego Miasta wraz z budową, przebudową i remontem sieci wodno-kanalizacyjnej w r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291073 2020-01-29
godz. 10:30
Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Rykach" wraz z dostawą mebli i sprzęt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291249 2020-01-29
godz. 11:00
Lubelskie Sukcesywny załadunek, odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ciągu 2020 roku. Zamaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291259 2020-01-29
godz. 12:00
Lubelskie 1) Pobór i analiza wody uzdatnionej 2) Pobór i analiza ścieków oczyszczonych 3) Pobór i analiza ścieków nieoczyszczonych 4) Pobór ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283330 2020-01-30
godz. 15:00
Lubelskie Dostawa leków i innych produktów leczniczych Numer referencyjny: ZP/SZP/11 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!