Przetargi i zamówienia - Ryki - woj. organizatora: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7773413 2020-10-28
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Bazanowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756256 2020-10-30
godz. 10:30
Lubelskie „Przebudowa dróg w Gminie Ryki w miejscowościach Leopoldów i Ryki” Numer referencyjny: WIR.271.23.2020 1. Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7778452 2020-11-02
godz. 10:00
Lubelskie Sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych w: Obręb nr 0001 Dęblin, miasto Dęblin, woj, lubelskie 1. działka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759431 2020-11-02
godz. 12:00
Lubelskie Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie do wymogów ppoż. Numer referencyjny: RM.272.20.2020 Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7780907 2020-11-03
godz. 12:00
Lubelskie Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopold...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7778448 2020-11-06
godz. 12:00
Lubelskie ZAKUP SAMOCHODU DLA OŚRODKA WSPARCIA W LEOPOLDOWIE W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III - OBSZAR D - LIKWIDA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7747640 2020-11-12
godz. 11:00
Lubelskie Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 8 000 000,00 PLN Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)