Przetargi i zamówienia - Radecznica - woj. organizatora: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8561558 2021-12-03
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowę układu pomiaru energii elektrycznej zlokalizowanego w stacji transformatorowej SN/nN Radecznica Szpital w miejscowości ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8558708 2021-12-06
godz. 11:00
Lubelskie Odbiór nieczystości stałych oraz odbiór i utylizacja odpadów pochodzenia medycznego Część 1: Zadanie Nr I – Odbiór nieczystości stałych- śmieci komunalnych. Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8569784 2021-12-07
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa oraz wymiana układu samoczynnego załączania rezerwy' 3 wyłącznikowego, wykorzystywanego przez Samodzielny Publiczny Wojewó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8570818 2021-12-08
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa peletu drzewnego sosnowego o parametrach zgodnych z normą ENplus, klasy A1, o poziomie kaloryczności min.18 MJ/kg i niską ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8570819 2021-12-08
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa oleju opałowego dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach zgodnych z normą PN-C-96024:2011 w ilości 2,5 m3 do kotłown...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8545347 2021-12-10
godz. 11:00
Lubelskie Udzielanie usług medycznych z zakresu świadczeń zdrowotnych lekarza medycyny pracy, polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8495304 2021-12-17
godz. 00:00
Lubelskie Zakup i dostawa wielootworowych żelbetowych płyt drogowych typu JOMB o wymiarach 100x75x12 cm podwójnie zbrojonych wraz z rozładun...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)