Przetargi i zamówienia - Lublin - woj. organizatora: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8108454 2021-05-10 Lubelskie Zakup podręczników do coachingu i zarządzania w ramach projektu HQMedEd - High Quality Medical Education - Zintegrowane Programy R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108441 2021-05-10 Lubelskie Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu: Opracowanie analizatora umożliwiającego wykrywanie i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108391 2021-05-10 Lubelskie Dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108410 2021-05-10 Lubelskie Dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie-II ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8113704 2021-05-10 Lubelskie Pompowanie wody do rowu odwadniającego usytuowanego w odległości ok. 100 m od zbiornika ZRI-5 usytuowanego przy drodze krajowej nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122356 2021-05-10 Lubelskie Dostawa materiałów informacyjno- promocyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie: Część 1 Dostawa materiałów informacyjno-p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059031 2021-05-10
godz. 08:00
Lubelskie Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie Numer referencyjny: SzNSPZOZ.N-ZP.3721-2/21/AP Kompleksowe utrzyma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110858 2021-05-10
godz. 08:00
Lubelskie Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID 19 w domach pomocy społecznej. Dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105238 2021-05-10
godz. 09:00
Lubelskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 851 od drogi wojewódzkiej nr 874 do stacji kolejowej Puławy Ruda Numer referencyjny: DZU.371.38.2021.mg Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rozbudowy drogi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107481 2021-05-10
godz. 09:00
Lubelskie „KAMIEŃ MILOWY DO SAMODZIELNOŚCI. Program integracji społecznej i zawodowej w Gminie Kamionka” Przedmiotem zamówienia jest wybór ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108541 2021-05-10
godz. 09:00
Lubelskie „DOSTAWA LEKÓW ONKOLOGICZNYCH NA POTRZEBY 1 WSzKzP SPZOZ w LUBLINIE FILIA w EŁKU” Część 1 Zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do SWZ Część 2 Zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do SWZ Część 3 Zgo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8108790 2021-05-10
godz. 09:00
Lubelskie Część 1 Dostawa leków narkotycznych, psychotropowych i recepturowych – 2 zadania:Zadanie 1 – Leki narkotyczne i psychotropoweSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiająceg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8109141 2021-05-10
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 7 części Część 1 Dostawa odczynnikó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8112356 2021-05-10
godz. 09:00
Lubelskie Lepsze jutro - 2 edycja CONSULTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizując na terenie województwa małopolskiego projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114167 2021-05-10
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa artykułów biurowych, piśmienniczych oraz papieru kserograficznego dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062673 2021-05-10
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów medycznych na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalisty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063343 2021-05-10
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów medycznych na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063432 2021-05-10
godz. 10:00
Lubelskie Usługa wymiany liczników energii elektrycznej w układach pomiarowo-rozliczeniowych na obszarze działania PGE Dystrybucja Oddział Lublin. Numer referencyjny: POST/DYS/DYS/LZA/00004/2021 Warto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8096340 2021-05-10
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 813 Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lubelski – Łęczna na odcinku Żelizna – Komarówka Podlaska od km 22+900 do km 24+050 Numer referencyjny: DZU.371.35...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108928 2021-05-10
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu okresowych przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych i naprawczych sprzętu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110517 2021-05-10
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w postaci przeprowadzenia jednego szkolenia 80. godzinnego, przeznaczonego dla osó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110518 2021-05-10
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w postaci przeprowadzenia trzech szkoleń 24. godzinnych, dla mediatorów już funkcj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111204 2021-05-10
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań diagnostycznych laboratoryjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122797 2021-05-10
godz. 10:00
Lubelskie Odczynnik

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8103420 2021-05-10
godz. 11:00
Lubelskie Organizacja seminariów dofinansowanych ze środków UE 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja seminariów w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.2. Szczegółowy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108363 2021-05-10
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa pH-metru doglebowego dostawa pH-metru doglebowego do UMCS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108352 2021-05-10
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa myjki ultradżwiękowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108250 2021-05-10
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111005 2021-05-10
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa myjki ultradźwiękowej do UMCS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8112117 2021-05-10
godz. 11:00
Lubelskie ZZP.263.12.2021 Dostawa transponderów basenowych oraz części wymiennych (tj. pasek, szlufka) na obiekty Sportowo-Rekreacyjne Aqua ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)