Przetargi i zamówienia - Lubartów - woj. organizatora: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8118314 2021-05-11
godz. 09:00
Lubelskie Pręty ze stali żebrowanej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114224 2021-05-12
godz. 10:00
Lubelskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad następującymi inwestycjami: 1. Modernizacją i budową oświetlenia ulicznego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116561 2021-05-12
godz. 10:00
Lubelskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej w ramach realizacji projektu Rozświetlony Lubartów, współf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118852 2021-05-12
godz. 11:00
Lubelskie Sprzedaż mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno w ilości około 48 ton wraz z dostawą do Obwodu Drogowego w Kamionce. 2. Wymagan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119681 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodach 17 01 07, 20 02 03, 20 01 99 ex oraz 20 03 99 ex pochodzących z terenu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w okresie od 01.01.2022 – 30...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116523 2021-05-14
godz. 11:30
Lubelskie Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej automatycznej zgrzewarki doczołowej do rur z tworzyw sztucznych PE, PP o parametrach technic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108267 2021-05-14
godz. 12:00
Lubelskie Przebudowa ulic Północnej (droga gminna nr 103463 L) i Polesie (droga gminna nr 103459 L) w Lubartowie w ramach programu współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114226 2021-05-14
godz. 13:00
Lubelskie Zadanie nr 1 Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji oddziału w dni powszednie, w godzinach od 07...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119356 2021-05-21
godz. 09:00
Lubelskie Przebudowa drogi gminnej nr 103364L w miejscowości Szczekarków, gm. Lubartów. 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:„Przebudowa drogi gminnej nr 103364L w miejscowości Szczekarków, gm. Lubartó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122677 2021-05-25
godz. 11:00
Lubelskie 1. Dostawa i montaż sprzętu siłowego na potrzeby adaptacji hali magazynowej dla potrzeb społeczno-gospodarczo-kulturowych przy ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8099754 2021-05-31
godz. 14:00
Lubelskie Kawa Lavazza Qualitta Rossa 1kg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7658698 2022-09-09
godz. 11:00
Lubelskie Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia – Rawa. Numer referencyjny: ZDP.B.370.6.2020 Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia – Rawa. Remont drogi polega na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7658698 2022-09-09
godz. 11:00
Lubelskie Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia – Rawa. Numer referencyjny: ZDP.B.370.6.2020 Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia – Rawa. Remont drogi polega na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)