Przetargi i zamówienia - Hrubieszów - woj. organizatora: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8433617 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3458L ul. Ciesielczuka będącej w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie w granicach istniejącego pasa drogowego na terenie Gminy Miej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448608 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Moniatyczach, umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na wykonanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444838 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa produktów flizelinowych, rękawic oraz drobnego sprzętu medycznego Część 1: Pakiet nr 1 - materiały jednorazowego użytku do endoskopii Część 2: Pakiet nr 2 - papier i żel do apar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459520 2021-10-19
godz. 00:00
Lubelskie Operator koparko-ładowarek kl. III. Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu pn.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459557 2021-10-19
godz. 00:00
Lubelskie Przeszkolenie 1 osoby bezrobotnej w zakresie: Operator koparki jednonaczyniowej kl. I.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8436535 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 3287L Uchanie Werbkowice w miejscowości Kolonia Staszic będącej w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie.2. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462100 2021-10-20
godz. 00:00
Lubelskie Makijaż permanentny Basic. Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu pn.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468977 2021-10-20
godz. 08:00
Lubelskie Udzielania świadczeń zdrowotnych lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej oraz do sprawowania opieki chirur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466534 2021-10-21
godz. 00:00
Lubelskie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (VI) finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469217 2021-10-21
godz. 09:00
Lubelskie Badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie za 2021 r. i 2022 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462982 2021-10-22
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469152 2021-10-22
godz. 08:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: tzw. dyżurów pod telefonem z wezwaniem - jako ratownik ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469104 2021-10-22
godz. 08:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: dyżurów pielęgniarek/pielęgniarzy pod telefonem z wezwa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469102 2021-10-22
godz. 08:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: dyżurów pielęgniarek/pielęgniarzy jako instrumentariusz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469010 2021-10-22
godz. 08:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: dyżurów lekarskich w wyjazdowych specjalistycznych zesp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469100 2021-10-22
godz. 08:00
Lubelskie Zabezpieczenia lekarskiego transportu pacjentów do innych jednostek służby zdrowia oraz pozostawania w gotowości do wykonywania w/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468996 2021-10-22
godz. 08:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: tzw. dyżurów lekarskich: 1) w oddziałach szpitalnych: O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468982 2021-10-22
godz. 08:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: pełnienia przez lekarzy dyżurów pod telefonem z wezwani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449096 2021-10-25
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3230 L Skierbieszów – Hrubieszów Gmina Trzeszczany - Etap III od km 26+300 do km 27+200. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451832 2021-10-26
godz. 08:00
Lubelskie Wykonanie remontów dróg na terenie Gminy Hrubieszów Część 1: wykonanie remontu drogi gminnej nr 111136 L w miejscowości Czortowice (działka nr 181), długość odcinka 135 m.; Część 2: wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467304 2021-10-26
godz. 10:00
Lubelskie „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (dalej jako dok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448400 2021-10-31
godz. 00:00
Lubelskie Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)