Przetargi i zamówienia - Chełm - woj. organizatora: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8479014 2021-10-25
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa oczyszczaczy powietrza przeznaczonych na potrzeby Modułu IV programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8473989 2021-10-25
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa zagęszczarki do koparki CAT

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8479089 2021-10-25
godz. 12:00
Lubelskie K-ZP.251.B.101.2021 Przeprowadzenie zajęć na kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2021/2022 semestr zimowy – III edycja PRZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460448 2021-10-25
godz. 13:00
Lubelskie Rozbudowa monitoringu - zakup 4 monitoringów LED CCTV oraz komputera sterującego” - dpg Zosin.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8470045 2021-10-26
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa leków, wyrobów medycznych na potrzeby Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie (szczegółowy opis przedmiotu zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8467953 2021-10-26
godz. 09:00
Lubelskie Zakup aparatu do diagnostyki ultrasonograficznej z funkcją echokardiografii; aparatu do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex Część 1: 1. Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469229 2021-10-26
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa dostawa paliw płynnych do pojazdów eksploatowanych w SRM-RKTS Krasnystaw w okresie 12 miesięcy, sukcesywnie wg. potrzeb Zamawiającego, w łącznej iloś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458202 2021-10-26
godz. 12:00
Lubelskie K-ZP.251.B.95.2021 Dostawa książek w ramach realizaqcji zadania "Inichatywa wsparcia dążenia do doskonałości" - Część II PRZEDMIO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459019 2021-10-26
godz. 12:00
Lubelskie K-ZP.251.B.95.2021 Dostawa książek w ramach realizacji zadania "Inichatywa wsparcia dążenia do doskonałości" - Część I PRZEDMIOT ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459398 2021-10-26
godz. 12:00
Lubelskie K-ZP.251.B.95.2021 Dostawa książek w ramach realizacji zadania "Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości" - Część III PRZEDMIO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467977 2021-10-26
godz. 12:00
Lubelskie Przeprowadzenie szkolenia z zakresu edukacji skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz z zakresu narzędzi TOC w ramach realizacji projektu pn. ”Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej” Część 1: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8479654 2021-10-27
godz. 00:00
Lubelskie DOSTAWA ŁÓŻEK KOSZAROWYCH POJEDYNCZYCH.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8479638 2021-10-27
godz. 00:00
Lubelskie DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMII GOSPODARCZEJ ORAZ POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH. dostawa: CZĘŚĆ I - Środ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460594 2021-10-27
godz. 09:00
Lubelskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE ZAWÓD LEKARZA-REJON: CHEŁM, KRASNYSTAW

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8470988 2021-10-27
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych Część 1: zadanie 1 podłoża bakteriologiczne, krążki i odczynniki do diagnostyki manualanej Część 2: zadanie 2 - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451913 2021-10-27
godz. 10:30
Lubelskie Druk personalizowanych książeczek opłat na rok 2022 w standardowym formacie OCR, 2 blankietowy druk wpłat na 1 stronie, bez kodu kreskowego. Książeczka powinna zawierać 12 blankietów wpłat n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466934 2021-10-27
godz. 11:00
Lubelskie Sukcesywna dostawa siarczanu żelaza (III) w okresie 24 miesięcy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8473992 2021-10-27
godz. 11:00
Lubelskie Odbiór i utylizacja odpadów problematycznych o kodach 20 01 27* oraz 20 01 28

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472199 2021-10-27
godz. 11:30
Lubelskie „SPRZEDAŻ (DOSTAWA) ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTU CHEŁMSKI PARK WODNY PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY ” Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż (dostawa) energii elektrycznej dla potrzeb ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467354 2021-10-28
godz. 10:00
Lubelskie Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Przebudowa DP Nr 1814L, DP Nr 1815L oraz DP Nr 1869L" - ETAP III Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459638 2021-10-29
godz. 10:00
Lubelskie Remont ogrodzenia na Placówkach SG w m. Dołhobrody, Wola Uhruska, Skryhiczyn Część 1: Remont ogrodzenia na Placówce SG w m. Dołhobrody Część 2: Remont ogrodzenia na Placówce SG w m. Wol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432845 2021-10-29
godz. 11:00
Lubelskie Sprzedaż (dostawa) energii elektrycznej Numer referencyjny: ZP/14/2021 1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż (dostawa) energii elektrycznej dla Punktów Poboru Energii (dalej: PPE) Zamawiają...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478728 2021-10-29
godz. 11:00
Lubelskie Podstawowa opieka zdrowotna dla osób umieszczonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców PSG Biała Podlaska Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zabezpieczeniu świadczeń zdrowot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475079 2021-10-29
godz. 12:00
Lubelskie K-ZP.251.B.100.2021 Zakup materiałów zużywalnych - odczynników do prowadzenia zajęć z chemii i biologii na potrzeby realizacji w r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442468 2021-11-02
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Gminy Chełm Numer referencyjny: ROC.271.A.1.2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8428077 2021-11-02
godz. 15:00
Lubelskie "Podniesienie konkurencyjności firmy OBST S.A. poprzez wprowadzenie na rynek gamy innowacyjnych produktów bezglutenowych" Wybór D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457907 2021-11-03
godz. 10:00
Lubelskie Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2021/2022 o wymiarach 20m x 40m wraz z serwisem w okresie dzierżawy - specyfikacja przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432819 2021-11-04
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa samolotu szkolno-treningowego w celu wykorzystania w procesie praktycznych szkoleń lotniczych studentów specjalności lotniczych PWSZ w Chełmie Numer referencyjny: K-ZP.251.72.2021 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442250 2021-11-08
godz. 15:00
Lubelskie "Podniesienie konkurencyjności firmy OBST S.A. poprzez wprowadzenie na rynek gamy innowacyjnych produktów bezglutenowych" Wybór W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449069 2021-11-10
godz. 12:00
Lubelskie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz usługi dystrybucyjne dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Numer referencyjny: K-ZP.251.74....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)