Przetargi i zamówienia - Chełm - woj. organizatora: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8119173 2021-05-12 Lubelskie Dostawa 150 szt. fabrycznie nowych ręczników frotte zgodnych z opisem w załączonym formularzu cenowym. (zał. 1)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8113251 2021-05-12
godz. 09:00
Lubelskie Dostawy cewników ultrasonograficznych wewnątrznaczyniowych wraz z dzierżawą systemów do ultrasonografii oraz systemu do wykonywania zabiegów rotablacji wraz z dzierżawą konsoli elektroniczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107113 2021-05-12
godz. 10:00
Lubelskie Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa i przebudowa DP Nr 1805L na odcinku Święcica- Czułczyce Duże oraz DP Nr 1819L na odcinku Staw- Krobonosz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117147 2021-05-13
godz. 10:00
Lubelskie Zakup warzyw i owoców dla jednostek organizacyjnych powiatu Część 1 Zakup warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym, w ramach którego należy zrealizować sukcesywn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117183 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie Realizacja szkoleń i zajęć podnoszących kompetencje zawodowe dla uczniów ZSGiH w Chełmie w ramach projektu „Najlepsi, bo profesjonalni” Część 1 Realizacja szkoleń zawodowych dla uczniów ZSG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116532 2021-05-14
godz. 12:00
Lubelskie Zapewnienie dostępu do usług rekreacyjno- sportowych dla pracowników PWSZ w Chełmie. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Kod główny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122919 2021-05-14
godz. 14:00
Lubelskie Wykonanie projektu remontu nawierzchni drogi krajowej nr 12 wraz projektem zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118899 2021-05-14
godz. 15:00
Lubelskie INNOWACYJNE SZKOŁY ZDZ Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres Zamawiającego, instalacja i uruchomienie (postawienie w stan ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119171 2021-05-17
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa szczepionek na potrzeby Służby Zdrowia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie (szczegółowy opis przedmiotu za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8126108 2021-05-17
godz. 00:00
Lubelskie Poszukuję ekipy budowlanej - Chełm Poszukuję ekipy budowlanej. Ekipa 3-4 osób do ociepleń budynków wielorodzinnnych. Zainteresowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116572 2021-05-17
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120781 2021-05-17
godz. 10:00
Lubelskie Serwis urządzeń pomiarowych firmy Endress – Hauser

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8121802 2021-05-17
godz. 10:00
Lubelskie Pełnienie funk.Insp.Nadz.Inwest.nad realizacją zad.pn.Wykonanie prac zw.z zagosp.posc.Scalanie gruntów obr.Józefin,gm.Chełm,obr.Ochoża-Pniaki i części obr.Święcica,gm.Wierzbica,pow.chełmski,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122873 2021-05-17
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa części zamiennych do statków powietrznych typu Cessna 152 i 172 oraz AT3 R100 wykorzystywanych w procesie kształcenia lotniczego studentów PWSZ w Chełmie – II edycja Część 1 Części ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122861 2021-05-17
godz. 12:00
Lubelskie Dzierżawa statku powietrznego na potrzeby OKL PWSZ w Chełmie – II edycja 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa statku powietrznego typu MEPL, który zostanie wykorzystany do realizacji sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114395 2021-05-18
godz. 09:00
Lubelskie RDW w Chełmie. Remont mostu przez rzekę Giełczew w m. Pilaszkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 837 Piaski–Żółkiewka–Sitaniec w km 18+827 Numer referencyjny: R2.ST.371.4.2021.jś Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125008 2021-05-18
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP, etap IV, uzupełniający – dostawa osprzętu i narzędzi hydraulicznych. Zamówienie obejmuje m.in.1) dostawę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127188 2021-05-18
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa sprzętu komputerowego dla PWSZ w Chełmie Część 1 - Drukarka atramentowa + 5 kompletów dedykowanych tonerów - 1 zestaw Częś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116473 2021-05-18
godz. 13:00
Lubelskie Zakup i dostawa dwóch pojazdów z napędem elektrycznym obejmującego dwie części: część nr 1 - Zakup pojazdu z napędem elektrycznym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127853 2021-05-19
godz. 12:00
Lubelskie Przeprowadzenie szkolenia z zakresu kompetencji do wspomagania dzieci w ramach realizacji projektu pn. ”Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej” Opis zamówienia - szkolenie z zakresu nabycia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116468 2021-05-19
godz. 13:00
Lubelskie Doposażenie służb granicznych - zakup samochodu na potrzeby Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Koroszczynie - dpg w Hrebennem.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127253 2021-05-19
godz. 13:00
Lubelskie Usługa cateringowa dla uczniów-uczestników szkoleń zawodowych w ramach projektu Najlepsi, bo profesjonalni współfinansowanego ze ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122321 2021-05-19
godz. 23:59
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie treści i grafiki, skład, druk i dostawa publikacji projektowej promującej kulturowe i h...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108345 2021-05-20
godz. 10:00
Lubelskie Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm w miejscowości Stańków 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości StańkówPrzedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122951 2021-05-25
godz. 10:00
Lubelskie Zakup blachy trapezowej w ilości 933,60 m2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122823 2021-05-25
godz. 10:00
Lubelskie DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW MEDYCZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA STACJI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W CHEŁMIE – SP ZOZ Część 1 Leki i środki pomocnicze. Szczegółowy pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8122609 2021-05-26
godz. 13:00
Lubelskie Doposażenie służb granicznych - zakup mikroskopu stereoskopowego - dpg w Kukurykach (TS Koroszczyn).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102702 2021-05-28
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa jednego ambulansu sanitarnego typu C o DMC powyżej 3,5 tony, z napędem na oś przednią lub tylną lub 4x4, nosze elektryczno-hydrauliczne z elektrycznym systemem załadunku (zestaw bari...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111559 2021-06-03
godz. 10:00
Lubelskie Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021–2022 Numer referencyjny: BZP.271.12.10.2021 1. Zakres zamówienia obejmuje: 1) utrzymanie czystości i porządku pasów dro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)