Przetargi i zamówienia - Chełm - woj. organizatora: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7525904 2020-07-20
godz. 08:00
Lubelskie Realizacja zadań ochronnych określonych w PZO Natura 2000 Dobromyśl w ramach proj. pn. Kompleksowy projekt ochrony gatunków i sied...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7541000 2020-07-20
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa aparatury medycznej, sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Rehabilitacji, Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, Zakładu O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7545796 2020-07-27
godz. 10:00
Lubelskie Zakup i dostawa sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP, etap III – dostawa 19 zestawów narzędzi hydraulicznych Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7550509 2020-07-27
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa oleju napędowego grzewczego lekkiego do Placówki SG w Białej Podlaskiej Numer referencyjny: 06/20 1. Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7556494 2020-07-15
godz. 10:00
Lubelskie RDW w Chełmie. Usługi zimowego utrzymaniem dróg w sezonach: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 w zakresie: zwalczania śliskości i odś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559814 2020-07-13
godz. 00:00
Lubelskie Adaptacja pomieszczenia pod pracownię rentgenowską Firma Pro-Project Henryk Kartaszyński realizująca projekt „Rozwój PRO-PROJEC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7557124 2020-07-10
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa pomocy dydaktycznych dla studentów specjalności Mechanika lotnicza PWSZ w Chełmie Numer referencyjny: K-ZP.251.30.2020 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567347 2020-07-13
godz. 10:00
Lubelskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE ZAWÓD LEKARZA-REJON: CHEŁM, KRASNYSTAW

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566727 2020-07-10
godz. 10:00
Lubelskie Rozbudowa ujęcia wody "Pokrówka" Numer referencyjny: PGI.271.5.2020 Przedmiotem zamówienia jest budowa studni głębinowej wraz z t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569747 2020-07-20
godz. 12:00
Lubelskie Renowacja i odbudowa elewacji budynku Rektoratu PWSZ w Chełmie przy ul. Pocztowej 54 Numer referencyjny: K-ZP.251.32.2020 1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569743 2020-07-13
godz. 10:00
Lubelskie „ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I TERENU POSESJI SĄDU REJONOWEGO W CHEŁMIE PRZY AL. ŻOŁNIERZY I AWP 16 W CHEŁM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569379 2020-08-07
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym - Scalanie gruntów obrębu Józefin, gmina Chełm, obrębu Ochoża-Pniaki i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7570111 2020-07-20
godz. 00:00
Lubelskie Termomodernizacja budynku biurowo-handlowego. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności dla projektu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572453 2020-07-15
godz. 00:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie osób do pełnienia funkcji opiekuna uczniów podczas realizacji staży u pracodawców przez ucz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572480 2020-07-14
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24/MH/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. dotyczące realizacji usługi zakwaterowania i wyżywienia uczestników Specja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572452 2020-07-13
godz. 00:00
Lubelskie Usługa zorganizowania praktyk dla dwóch nauczycieli z kierunku technik cyfrowych procesów graficznych w wymiarze 40 godzin (dla ka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7575086 2020-07-15
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 25/MH/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. dotyczące realizacji usługi zakwaterowania i wyżywienia uczestników Specja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574981 2020-07-22
godz. 09:30
Lubelskie Wymiana stolarki okiennej w budynku Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, ul. Lubelska 57/ Podwalna, 22-100...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576592 2020-07-15
godz. 12:30
Lubelskie Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie wykładów, ćwiczeń oraz szkoleń teoretycznych dla studentów specjalności lotniczych ki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577245 2020-07-16
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie pracy geodezyjnej związanej z realizacją przez Powiat Chełmski zadań z zakresu geodezji i k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574623 2020-07-24
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa benzyny lotniczej WA UL 91 (bez akcyzy) w ilości 60.000 litrów na potrzeby OKL PWSZ w Chełmie Numer referencyjny: K-ZP.25...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7580015 2020-07-27
godz. 09:30
Lubelskie Termomodernizacja budynku zakwaterowania osadzonych B wraz z łącznikiem w Zakładzie Karnym w Chełmie Numer referencyjny: DKw.2232....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581527 2020-07-14
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie wytyczenia geodezyjnego oraz inwentaryzacji powykonawczej, prac elektrycznych przy budowie pod nazwą: Przebudowa wiaty s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581674 2020-07-27
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych w celi realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku "U Bartka" nr zapytania 1/RPOWL...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)