Przetargi i zamówienia - Biłgoraj - woj. organizatora: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8087645 2021-05-11
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy powiatowej krytej pływalni w Biłgoraju 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnozakresowej, pełnobranżowej i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116549 2021-05-11
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej w każdej z części zamówienia wraz z uzyskaniem wszelkich ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105016 2021-05-11
godz. 11:00
Lubelskie Remont pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125127 2021-05-13
godz. 11:00
Lubelskie Torba reklamowa czerwona / reklamówka Przetarg dotyczy torby reklamowej Kolor czerwony gr.55 mikronów 37x45cm Ilość 5000 i 10000

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071543 2021-05-13
godz. 13:00
Lubelskie Podzespoły komputerowe: myszki Przetarg dotyczy zakupu myszek bezprzewodowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8121753 2021-05-13
godz. 20:00
Lubelskie Przegląd regałów magazynowych Dodatkowe info: *Przeważnie są to regały Wandalex, STOW oraz Elektrometal *Magazyny znajdują się w s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074197 2021-05-14
godz. 23:59
Lubelskie Wzmocnienie konkurencyjności firmy VIPACK poprzez implementację celów strategicznych i rekomendowanych działań Audytu oraz Strateg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074198 2021-05-14
godz. 23:59
Lubelskie Wzmocnienie konkurencyjności firmy VIPACK poprzez implementację celów strategicznych i rekomendowanych działań Audytu oraz Strateg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122241 2021-05-17
godz. 09:00
Lubelskie „Wdrażanie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na terenie powiatu biłgorajskiego” Modernizacja istniejącej i założenie nowej, szczegółowej osnowy wysokościowej, przeliczenie wysokości osno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122963 2021-05-17
godz. 11:00
Lubelskie Zgodnie z załącznikiem - ZAPYTANIE OFERTOWE 01/05/2021 Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej polegającej na opracowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127943 2021-05-17
godz. 19:00
Lubelskie Materiały wizualizacji wewnętrznej z montażem / Tablica Przetarg dotyczy produkcji oraz montażu materiałów wizualizacji wewnętrzne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114168 2021-05-24
godz. 14:00
Lubelskie Dzierżawa urządzeń drukujących w rozliczeniu za stronę Przetarg dotyczy dzierżawy 695 szt. urządzeń drukujących z rozliczeniem wyd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124300 2021-05-27
godz. 12:00
Lubelskie Remont dachu budynku przy Pl. Wolności 10 w Biłgoraju. remont dachu budynku przy Pl. Wolności 10 w Biłgoraju. Sposób wykonania i szczegółowy zakres robót określają: przedmiar robót (zał. nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124800 2021-05-28
godz. 12:00
Lubelskie ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GROMADA (TERENY USŁUGOWO-PRZEMYSŁOWE) 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wskazane poniżej roboty budowlane...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104439 2021-05-31
godz. 23:59
Lubelskie Wzmocnienie konkurencyjności firmy VIPACK poprzez implementację celów strategicznych i rekomendowanych działań Audytu oraz Strateg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123623 2021-06-02
godz. 00:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej BRW Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji proj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)