Przetargi i zamówienia - Biłgoraj - woj. organizatora: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7760434 2020-10-22
godz. 10:00
Lubelskie Zakup i dostawa węgla do budynków OSP na sezon grzewczy 2020/2021.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7760423 2020-10-22
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie zadania p.n. Zimowe utrzymanie dróg gminnych z zachowaniem VI standardu w sezonie 2020/2021.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756564 2020-10-23
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu energetycznego dla 2 budynków Zamawiającego w celu wykazania osiągnięcia w wyniku rea...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748160 2020-10-26
godz. 10:00
Lubelskie remont dróg powiatowych: Nr 2912L Teodorówka – Trzęsiny, Nr 2913L Hedwiżyn – Wola Kątecka oraz nr 2915L Wola Kątecka - Czarnysto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762564 2020-10-26
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce, Filii DPS w Długim Kącie i Filii DPS w Biłgoraju Zakres dostaw pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711532 2020-10-29
godz. 11:00
Lubelskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych, utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7769099 2020-10-30
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa urządzeń - Kontrolery dostępu z wykrywaniem twarzy, pomiarem temperatury i dozownikiem płynu dezynfekcyjnego dla Domu Pomo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7722566 2020-11-03
godz. 11:00
Lubelskie Zakup energii elektrycznej na rok 2021 na potrzeby zasilania obiektów i urządzeń jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Biłgoraj o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7725531 2020-11-03
godz. 12:00
Lubelskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z NIEruchomości zamieszkałych na terenie gminy Biłgoraj w terminie od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7740066 2020-11-09
godz. 23:59
Lubelskie Wzmocnienie konkurencyjności firmy VIPACK poprzez implementację celów strategicznych i rekomendowanych działań Audytu oraz Strateg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7765069 2020-11-25
godz. 11:00
Lubelskie Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 15 523 000 PLN (piętnaście milionów pięćset dwadzieścia trzy tysi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)