Przetargi i zamówienia - Tomaszów Lubelski - woj. organizatora: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7749777 2020-10-21
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa lekkiego oleju opałowego do Biblioteki Komunalnej z siedzibą w Majdanie Górnym w sezonie grzewczym 2020/2021 sukcesywna do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754420 2020-10-22
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa 19 kpi. ubrań specjalnych. W skład 1 kompletu ubrań wchodzi: a) ubranie specjalne zgodne z normą PN-EN 469, składające się...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754332 2020-10-23
godz. 13:00
Lubelskie 4) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7755399 2020-10-23
godz. 13:00
Lubelskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756371 2020-10-23
godz. 13:00
Lubelskie Dostawa fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rabinówce Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754146 2020-10-26
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej dla SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim Numer referencyjny: SZZ.25...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7744991 2020-10-26
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa dwóch odcinków drogi leśnej nr inw. 220/252 wraz z wykonaniem dwóch składnic na drewno w leśnictwie Werechanie Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7745021 2020-10-26
godz. 13:00
Lubelskie Przebudowa drogi gminnej nr 127591L w miejscowości Łaszczówka Kolonia Numer referencyjny: IT.271.10.2020 Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7758646 2020-10-26
godz. 13:00
Lubelskie Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja Białej Góry w Justynówce i Majdanie Górnym”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7760358 2020-10-26
godz. 13:00
Lubelskie Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Rewitalizacja Białej Góry w Justynówce i Majdanie Górnym Postępowanie prowadzone je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756342 2020-11-05
godz. 11:00
Lubelskie Budowia elektrowni fotowoltaicznej o mocy 201,84 kWp na terenie stacji wodociągowej w Tomaszów Lubelski Numer referencyjny: SM/16...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7744490 2020-11-16
godz. 10:00
Lubelskie Odnawialne źródła energii oraz montaż instalacji fotowaoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w mieście Tomaszów Lubelsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)