Przetargi i zamówienia - Radzyń Podlaski - woj. organizatora: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6832429 2019-06-17 Lubelskie Dostawa i montaż szlabanu NICE przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyszyńskiego 17 w Radzyniu Podlaskim. Parametry sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6794308 2019-06-17
godz. 12:30
Lubelskie Wykonanie układu komunikacyjnego dla pieszych oraz pojazdów mechanicznych przy warsztatach kształcenia praktycznego. Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6830311 2019-06-20
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/6/2019 Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie formy wtryskowej (4 gniazdowej) zimno kanałowej. Cel zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6837215 2019-06-21
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019. Wykonanie usługi badawczej w zakresie badania i analizy składu oraz właściwości sera i mleka. Wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826195 2019-06-24
godz. 09:00
Lubelskie Przebudowa dojazdu pożarowego nr 21 w Leśnictwie Główne Numer referencyjny: S.270.5.2019 Nazwa zadania: „Przebudowa dojazdu pożar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832387 2019-06-24
godz. 10:00
Lubelskie Docieplenie ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego Spółdzielcza 2 w Radzyniu Podlaskim. Metoda: System: Mapei, Ceresit lub Atl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6781744 2019-06-25
godz. 10:00
Lubelskie Dostawy sprzętu mobilnego w związku z realizacją inwestycji pn.: „Dostosowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832380 2019-06-25
godz. 10:00
Lubelskie Remont balkonów z dociepleniem ścian w budynku mieszkalnym wielorodzinnym klatka III i IV, Jagiellończyka 3 w Radzyniu Podlaskim. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832450 2019-06-25
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie projektu złącz kablowo-pomiarowych , budowa przyłączy i instalacji wewnętrznych wraz z inwentaryzacją powykonawczą 32 bo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6784853 2019-06-26
godz. 11:15
Lubelskie Dostawa aparatu RTG wraz z montażem i adaptacją pomieszczeń na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6791739 2019-07-02
godz. 10:00
Lubelskie Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radzyń Podlaski Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6836338 2019-07-18
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne) pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)