Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - woj. organizatora: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6817613 2019-06-17
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy sieci napowietrznej nN przy ulicach Kilińskiego, Cichej i Okrzei za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6801226 2019-06-17
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa linii kablowej SN 15 kV od stacji transformatorowej Skryhiczyn do PR Kry...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6805676 2019-06-17
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania„Przebudowa na kablowe LSN Torki, trzonu i odgałęzień do stacji Stubno ”6, 2, 12, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6812070 2019-06-17
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania„Zasilenie stacji ”Kuźmina 1,2,3,5” z linii 15 kV Bircza – Trzcianiec; Przebudowa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6817632 2019-06-17
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na przyłączenie 6 budynków mieszkalnych na dz. nr 5772/2, 5772/4, 5772/6, 5772/8, 5772/10, 57...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6813292 2019-06-17
godz. 11:00
Lubelskie Modernizacja systemu zdalnego sterowania łącznikami w głębi sieci SN na obszarze RE Zamość – wymiana rozdzielnic SN, realizowane w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6799412 2019-06-17
godz. 12:00
Lubelskie Roboty budowlane polegające na naprawie budynku nr 37 w kompleksie wojskowym w Przemyślu przy ul. 29Listopada 2 Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6800347 2019-06-17
godz. 12:00
Lubelskie Napraw posadzki przemysłowej w magazynie należącym do Black Red White S.A., zlokalizowanym w Mielcu, przy ul. Wojska Polskiego 3.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6805677 2019-06-18
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa na kablowe LSN Torki, trzonu i odgałęzień do stacji ”Stubno 6, 2, 12,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6807481 2019-06-18
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania„Przebudowa na kablową linii 15 kV Przemyśl – Trójczyce, odgałęzienie do stacji ”O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6818453 2019-06-18
godz. 11:00
Lubelskie Budowa linii kablowej 15kV, stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4kV „Korzeniec 7” oraz budowa linii kablowych 0,4kV, w zwi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6818452 2019-06-18
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa linii napowietrznej 15kV SZN – Zwierzyniec 2 na odcinku od sł. nr 1 do sł. nr 64 na linię kablową oraz budowa linii kab...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6817612 2019-06-19
godz. 09:00
Lubelskie Remont pomieszczeń budynku administracyjnego RE Mielec

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6824495 2019-06-19
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa linii kablowej SN, stacji transformatorowej słupowej oraz linii kablowej nN jako nawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6805678 2019-06-19
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa na kablową trzonu LSN Bachórz od słupa 83 (rozgałęźnego do st. Lasków...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6812069 2019-06-19
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania„Przebudowa na kablową linii 15kV Bakończyce ÷ Astra Pollena, odcinka „Grochowce”,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6814523 2019-06-19
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku magazynowo -garażowego, modernizację ogrodzenia wewnętrznego oraz drogi doj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6813291 2019-06-19
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku magazynowo -garażowego, modernizację ogrodzenia wewnętrznego oraz drogi doj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6817631 2019-06-19
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zdań na obszarze działania RE Zamość (Różaniec Drugi dz. nr 934/1, Nowa Wieś dz. nr 154...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6819432 2019-06-19
godz. 11:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie budowy przyłączy kablowych niskiego napięcia w systemie „pod klucz” dokumentacja projektowa i wykonanie rob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826540 2019-06-19
godz. 14:00
Lubelskie Wyjazd integracyjno – socjalizacyjny dla 16 wychowanków pieczy zastępczej - III Numer referencyjny: PCPR 2600.10.3.2019 1. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6779796 2019-06-20
godz. 09:00
Lubelskie Usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń biurowych, socjalnych, sanitarnych, korytarzy, ciągów komunikacyjnych Black R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6833986 2019-06-21
godz. 00:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie osób do pełnienia funkcji opiekuna uczniów podczas realizacji staży u pracodawców przez ucz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6831212 2019-06-22
godz. 00:00
Lubelskie Kategoria: Meble Stolik i 4 krzesla Adres nadania: Lublin , Polska Adres dostawy: Lubaczów , 37-600, Polska Dystans: 152.00 km O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6837158 2019-06-24
godz. 00:00
Lubelskie Firma NS Konsulting Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy” nr projektu RPPK.07.01.00-18-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6837201 2019-06-24
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZK/SZ/MABB/2019 na przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu "Młodzi aktywni bez barier" Fun...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6836060 2019-06-24
godz. 00:00
Lubelskie Usługa - przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla maksymalnie 12 osób Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. z siedzibą prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6830896 2019-06-24
godz. 09:00
Lubelskie Świadczenie usług kurierskich dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6812071 2019-06-24
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa linii kablowej od ZK SN 15 kV (odgałęzienie Zagórnik 2) do stacji transfo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6812072 2019-06-24
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektwej dla zadania: „Budowa stacji ”Leszczyny 3” z liniami Sn i nN”.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)