Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: mazowieckie - woj. organizatora: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8121753 2021-05-13
godz. 20:00
Lubelskie Przegląd regałów magazynowych Dodatkowe info: *Przeważnie są to regały Wandalex, STOW oraz Elektrometal *Magazyny znajdują się w s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092940 2021-05-13
godz. 23:59
Lubelskie Przebudowa pasa drogowego ul. Orzechowej Przedmiotem zamówienia jest pasa drogowego ul. Orzechowej, w tym: - budowa nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;- budowa zjazdów indywidualnych d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122688 2021-05-17
godz. 09:00
Lubelskie Platforma Startowa – „Unicorn Hub” Przedmiotem zamówienia jest Realizacja usługi specjalistycznej obejmującej przygotowanie i stw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127943 2021-05-17
godz. 19:00
Lubelskie Materiały wizualizacji wewnętrznej z montażem / Tablica Przetarg dotyczy produkcji oraz montażu materiałów wizualizacji wewnętrzne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125449 2021-05-18
godz. 23:59
Lubelskie Cyfrowe GOK-i w podregionie radomskim Fundacja VCC (dalej jako „Zamawiający”) w związku z realizacją projektu „Cyfrowe GOKi w pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128161 2021-06-15
godz. 10:00
Lubelskie Eksploatacja budowli dla potrzeb prowadzenia nawodnień na terenie działania Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim – 3 części Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.27.2021 Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)