Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: świętokrzyskie - woj. organizatora: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7279928 2020-01-23
godz. 00:00
Lubelskie Usługa Mentoring dla maksymalnie 15 Uczestników/czek Projektu Fundacja Niepodległości, w ramach realizacji projektu Obudź swój po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7281921 2020-01-23
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 01/01/2020 na wykonanie usługi badawczej w zakresie zagospodarowania odpadów metodą konwersji wysokotemperat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7279924 2020-01-23
godz. 00:00
Lubelskie Usługa Diagnoza UP dla maksymalnie 15 Uczestników/czek Projektu Fundacja Niepodległości, w ramach realizacji projektu Obudź swój ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284490 2020-01-23
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę łopat wirków autorotacyjnych Zamawiający realizuje projekt z dziedziny technologii wiatrakowcowych,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283495 2020-01-24
godz. 00:00
Lubelskie Usługa Diagnoza UP dla maksymalnie15 Uczestników/czek Projektu w miejscowości Biłgoraj Fundacja Niepodległości, w ramach realizac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283484 2020-01-24
godz. 00:00
Lubelskie Kkompleksowe przygotowanie i zrealizowanie usług wizyt studyjnych, noclegów oraz cateringu Przedmiotem zamówienia jest kompleksow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284495 2020-01-24
godz. 00:00
Lubelskie Usługa Mentoring UP dla maksymalnie 15 Uczestników/czek Projektu w miejscowości Biłgoraj Fundacja Niepodległości, w ramach realiz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275687 2020-01-24
godz. 08:00
Lubelskie Rozbudowa sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji transformatorowej Podkarczówka V 490 przy ul. Gipsowej w Kielcach – RE Ki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7287374 2020-01-27
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie cyfrowego modelu 3D platform nawodnych - postępowanie nr 93 Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie cyfrowego modelu 3D p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290395 2020-01-27
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę osłon przeziernych do wiatrakowca. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie i dostarczenie kompletu dw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290465 2020-01-27
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę śmigieł aeromechanicznych do wiatrakowca. Przedmiotem Zamówienia jest śmigło samonastawne aeromecha...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290452 2020-01-28
godz. 00:00
Lubelskie Przeprowadzenie badań potrzeb rynkowych docelowej grupy użytkowników platformy Xena oraz warsztatów ze stakeholderami projektu Xen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292919 2020-01-28
godz. 00:00
Lubelskie Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania technologii mierzenia efektywności organizacji oraz zarządzania f...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286655 2020-01-28
godz. 08:00
Lubelskie Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych związanych z przyłączeniem odbiorców:Zad 1. PBW przyłączenia do sieci elektroenergety...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283845 2020-01-29
godz. 08:00
Lubelskie „Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej pompowni Zb1 w miejscowości Wywóz,dz. nr 530, gm. Gielniów – RE Skarżysko”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294533 2020-01-30
godz. 00:00
Lubelskie Opracowanie i stworzenie materiału promocyjnego w postaci filmu oraz wykonanie profesjonalnej sesji fotograficznej przedstawiające...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294530 2020-01-30
godz. 00:00
Lubelskie Weryfikacja modelu biznesowego wypracowanego w ramach działalności spółki poprzez przeprowadzenie pogłębionej analizy marketingowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294881 2020-02-04
godz. 08:00
Lubelskie PBW przebudowy linii (2 zadania) – RE Skarżysko

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294872 2020-02-04
godz. 09:00
Lubelskie Prace projektowe i roboty budowlane – przebudowa istn. odcinka L. n/N „Sandomierz 47” na odcinek kablowy w msc. Sandomierz gm. San...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)