Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - szkolenia zawodowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8459520 2021-10-19
godz. 00:00
Lubelskie Operator koparko-ładowarek kl. III. Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu pn.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459557 2021-10-19
godz. 00:00
Lubelskie Przeszkolenie 1 osoby bezrobotnej w zakresie: Operator koparki jednonaczyniowej kl. I.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462100 2021-10-20
godz. 00:00
Lubelskie Makijaż permanentny Basic. Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu pn.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454511 2021-10-20
godz. 09:00
Lubelskie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAŁĄCZNIKAMI zgodne z zasadą konkurencyjności w ramach projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454957 2021-10-20
godz. 09:00
Lubelskie Usługa organizacji szkolenia grupowego dla osób bezrobotnych w zakresie „Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym” Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454915 2021-10-20
godz. 11:00
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację szkolenia pod nazwą: „Księgowość komputerowa z egzaminem ECDL BASE” Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie szkolenia pn. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466534 2021-10-21
godz. 00:00
Lubelskie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (VI) finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457952 2021-10-21
godz. 09:00
Lubelskie Ekpress do pracy Zapytanie Ofertowe nr 3/SZ/2021 dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego: „Operator wprowadz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458251 2021-10-21
godz. 09:00
Lubelskie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAŁĄCZNIKAMI zgodne z zasadą konkurencyjności w ramach projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460773 2021-10-22
godz. 10:00
Lubelskie Zakup usług szkoleniowych dla uczniów - uczestników projektu "Zawodowcy z powiatu bialskiego" (III postępowanie) Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z Agrotron...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462372 2021-10-22
godz. 12:00
Lubelskie Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego województwa lubelskiego realizuje proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462136 2021-10-22
godz. 12:00
Lubelskie Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego województwa lubelskiego realizuje proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444644 2021-10-22
godz. 15:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego dla 10 osób bezrobotnych z terenu powiatu kraś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461804 2021-10-22
godz. 23:59
Lubelskie Aktywizacja społeczno - zawodowa klientów Ośrodka Zapytanie ofertowe nr OPS.271.8.2021 na organizację i przeprowadzenie kursu zew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461447 2021-10-22
godz. 23:59
Lubelskie Aktywizacja społeczno - zawodowa klientów Ośrodka Zapytanie ofertowe nr OPS.271.6.2021 na organizację i przeprowadzenie kursu zew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461446 2021-10-22
godz. 23:59
Lubelskie Aktywizacja społeczno - zawodowa klientów Ośrodka Zapytanie ofertowe nr OPS.271.5.2021 na organizację i przeprowadzenie kursu zew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462166 2021-10-22
godz. 23:59
Lubelskie Aktywizacja społeczno - zawodowa klientów Ośrodka Zapytanie ofertowe nr OPS.271.7.2021 na organizację i przeprowadzenie kursu zew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465311 2021-10-22
godz. 23:59
Lubelskie Krok do kariery Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla max. 10 Uczestników Projektu. Ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460910 2021-10-25
godz. 10:30
Lubelskie Organizacja i przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych zagęszczanie i przedłużanie włosów dla ucz. ze szkół Pow. Lub. oraz kursu koloryzacji dla naucz. ze szkół Pow. Lub. w ram. proj. „Nowe k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468100 2021-10-26
godz. 23:59
Lubelskie Szanowni Państwo, Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. o. o., w ramach realizacji projektu „Aktywizacja młodzieży NEET” O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)