Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - materiały dydaktyczne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7884365 2021-01-19 Lubelskie Sukcesywne dostawy szyb do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Ursus oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7884363 2021-01-19 Lubelskie Sukcesywne dostawy filtrów do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Ursus oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916841 2021-01-19 Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Remont odcinka drogi gminnej Nr 110247L w miejscowości Skierbieszów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923991 2021-01-19 Lubelskie Realizacja materiałów telewizyjnych, zakup czasu antenowego w telewizji i emisję wyprodukowanych w 2021 r. materiałów telewizyjnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7877036 2021-01-19
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa zestawów do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu na systemie Mirasol na potrzeby RCKiK w Lublinie Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7898687 2021-01-19
godz. 09:00
Lubelskie Przebudowa drogi gminnej nr 122309L w miejscowości Leszczany Numer referencyjny: ZD.271.6.2020 Przedmiotem zamówienia jest zadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916865 2021-01-19
godz. 09:00
Lubelskie Innowacyjne Centrum Rozwoju Jakub Brzuszkiewicz Łukasz Grzesiak spółka cywilna, ul. Romualda Traugutta 11, 20-454 Lublin na tereni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7883977 2021-01-19
godz. 09:00
Lubelskie Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Nowa Wola Numer referencyjny: IZP.271.16.2020 Przedmiotem zamówienia jest robota b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918654 2021-01-19
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa łożysk - łącznie 5 szt. 1. Łożysko NU 330 ECM C3 SKF 1 ST 2. Łożysko 29332 E SKF 1 ST 3. Łożysko NU 328 ECM C3 SK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920358 2021-01-19
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa kruszyw w 2021 roku. -- Kryteria ogólne -- -- 1 Kruszywa (mieszanka piaskowo-żwirowa) zgodnie z zestawieneim materiałow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7884767 2021-01-19
godz. 09:30
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wielorazowych i jednorazowych mate...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7865674 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie RDW W Chełmie Usługi związane z oczyszczaniem obiektów mostowych (zamówienia 2021)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7884577 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie Wprowadzenie na rynek nowego produktu dedykowanego dla branży automotive oraz ulepszenie produktów dotychczas oferowanych, jako ef...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895301 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie Usługa przeprowadzenia szkoleń z egzaminami dla studentów KUL w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji stud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899575 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Wąwolnica w roku 2021 Numer referencyjny: IFE.271.1.8.2020 3.1. Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905458 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług cateringowych w postaci bufetów obiadowych i serwisów kawowych podczas ku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903336 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie Obsługa serwisowa urządzeń oddymiających, systemów sygnalizacji pożarowej (SSP), dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO), sygnalizac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905508 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne świadczenie usług cateringowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903729 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie Remont drogi gminnej nr 113555L – ul. Mickiewicza w miejscowości Modliborzyce od km 0+000 do km 0+212,59 Numer referencyjny: INW....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903752 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1068L Biała Podlaska (ul. Sidorska) – Ogrodniki – Piszczac ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906785 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie UCS/Z/110/20 Dostawa artykułów higienicznych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 artykuły higieniczne - 6 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905622 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa skweru przy ul. Plac Rynek w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Piszczac poprzez modernizac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891039 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie Obniżenie kosztów energii elektrycznej poprzez budowę trzech instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Energia odnawialna dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7884463 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Biskupiu (wraz z wymianą instalacji elektrycznej oraz C.O.)” Numer referencyjny: Znak sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913585 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bystrzejowice Pierwsze, Gmina Piaski. Numer referencyjny: IR.271.33.2020 Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912750 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jusaki-Zarzeka, Łomazy, Szymanowo, Wola Dubowska, Krasówka oraz budowa przydomowych oczys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7889425 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie Usługi w zakresie opróżniania i czyszczenia separatorów z zanieczyszczeń oraz czyszczenia ciśnieniowego rur systemu kanalizacyjneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905143 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radecznica Numer referencyjny: ZP.271.8.2020 Przedmiot zamówienia ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905725 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie wymiana kanalizacji deszczowej przy Bloku C oraz wymiana kanalizacji sanitarnej w Bloku H. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906688 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa wyposażenia pracowni chowu i hodowli koni zlokalizowanej przy Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)