Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - elewacje - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7207433 2020-01-24
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na potrzeby Katolickiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7207433 2020-02-10
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na potrzeby Katolickiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7353163 2020-02-27 Lubelskie Opracowanie dokumentacji celem uzyskania pozwoleń wodnoprawnych dla ujęć wody Bariera i Trubaków w Chełmie Zakres wyceny wstępnej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338981 2020-02-27
godz. 08:00
Lubelskie PBW budowy linii kablowej SN relacji GPZ Szydłowiec - Wysoka od PO Wysoka w msc. Rybianka, Pawłów, gm. Szydłowiec - RE Skarżysko

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338980 2020-02-27
godz. 08:00
Lubelskie PBW budowy linii kablowej SN relacji GPZ Końskie Zachód - Ścieki w msc. Końskie, Proćwin, Kornica, Dyszów, gm. Końskie - RE Skarży...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341564 2020-02-27
godz. 08:00
Lubelskie Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji transformatorowej Malików 28 i Kompostownia 4 przy ul. Pieko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7345472 2020-02-27
godz. 08:00
Lubelskie Zakup i dostawa kontenerów 1000 l używanych - 1000 szt 1. kontener używany 1000 l 1000 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329125 2020-02-27
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowych obiektów sieci SN i nN – Przecław, Biały Bór, Rzochów - 3 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338982 2020-02-27
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie przyłączy nn. realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo budowlane w systemie "zaprojektuj, wybuduj", w oparciu o ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340465 2020-02-27
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa artykułów spożywczych Numer referencyjny: 1/20 Istotą zamówienia jest cykliczne dostarczanie do kuchni Szkoły Podstawowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341575 2020-02-27
godz. 09:00
Lubelskie Zakup wyposażenia do pracowni w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim w ramach projektu pn. „Poprawa infrastruktury kszta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342683 2020-02-27
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: '' Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 11...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7344845 2020-02-27
godz. 09:00
Lubelskie Usługa wykonania utylizacji odpadów powstałych po remoncie Instalacji Melamina 1 linia 1 i 2 wg załącznika i kodów odpadów 1. Uty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7344822 2020-02-27
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie i dostawa wałków i nakrętek do pomp roztworowych według specyfikacji materiałowej -pozycji 3 (sztuk 13) - SIWZ nr BOR10/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7344821 2020-02-27
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa mostków do aparatu Orsata, 3-naczyniowy, 5szt. 1. Mostek do aparatu Orsata 3-naczyń, WPL nr kat.700 4004 1 0113 5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7345406 2020-02-27
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie i dostawa wałków i nakrętek do pomp roztworowych według specyfikacji materiałowej -pozycji 3 (sztuk 13) - SIWZ nr BOR10/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347103 2020-02-27
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa artykułów mrożonych w ilości i asortymencie opisanym załączniku nr 2-Zestawienie asortymentowe. 2. Dostawy realizowane będ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347341 2020-02-27
godz. 09:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez osoby wykonujące zawód lekarza.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7354698 2020-02-27
godz. 09:00
Lubelskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Szyba czołowa do autobusu szynowego 218Md SA134 150000-3-01 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330420 2020-02-27
godz. 09:30
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 06/20 Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343633 2020-02-27
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa wkładów do dozowników Numer referencyjny: COZL/DZP/ED/3412/PN-30/20 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wkładów do dozown...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7301897 2020-02-27
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tomaszów Lube...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330903 2020-02-27
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie prac projektowych w branży elektroenergetycznej dla 7 zadań częściowych na terenie RE 4

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330577 2020-02-27
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Biszczy Numer referencyjny: SZZ.271.5.2020 2.1.Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331638 2020-02-27
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa dojścia do Ośrodka Zdrowia w Urzędowie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dojścia do Ośrodka Zdrowia w Urzędowie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331071 2020-02-27
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego z dostosowaniem na potrzeby kultury w miejscowości Wola Wereszczyńska w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334035 2020-02-27
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa, montaż niezbędnych urządzeń do monitorowania w stacji SN/nN stanu bezpieczników (prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335069 2020-02-27
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa ambulansu wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7304492 2020-02-27
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie II etapu rekultywacji „starej” kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Regionalnego Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341237 2020-02-27
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa, montaż i uruchomienie elektronicznych syren alarmowych w mieście Puławy. Numer referencyjny: BZP.271.2.2020 Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)