Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - uzdatnianie wody - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8456463 2021-10-29
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie projektów i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie prac budowlanyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460912 2021-10-29
godz. 10:00
Lubelskie Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rossosz Część 1: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rossosz”, której zakres przedmiotu zamówienia ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445191 2021-10-29
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wraz z przebudową układu uzdatniania wody na ujęciu wody w miejscowości Olesin”, polegająca na wykonaniu następującego zakr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478981 2021-11-03
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie jednego zbiornika wody pitnej zlokalizowanego na terenie stacji uzdatniania wody przy ul. Skowieszyńskiej 51 w Puławach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438915 2021-11-04
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa stacji ujęcia wody w miejscowości Orchowiec", polegające na opracowaniu wielobranżowejdokumentacji projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468286 2021-11-08
godz. 10:00
Lubelskie Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Przegaliny Duże i Żulinki wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej - Gmina Komarówka Podlaska Część 1: „Budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)