Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - sieci zewnętrzne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8428410 2021-10-18
godz. 09:00
Lubelskie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Braterstwa Broni w Zamościu – I etap 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej /bez przyłączy/ w ul. Braterstwa Br...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8399290 2021-10-18
godz. 12:00
Lubelskie Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ostrów Lubelski Część 1: Poprawa gospodarki wodnej w Kaznowie Kolonii oraz w Kolechowicach Kolonii.Zakres zamówienia obejmuje, w szczególności:1) Opracowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442386 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krzeszowskiej w Biłgoraju.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454923 2021-10-19
godz. 12:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi : Eksploatacja i konserwacja systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zalesie. 2. Okres realizacji usługi : 20 miesięcy od dnia po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448697 2021-10-20
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie jednego zbiornika wody pitnej zlokalizowanego na terenie stacji uzdatniania wody przy ul. Skowieszyóskiej 51 w Puławach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438915 2021-10-22
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa stacji ujęcia wody w miejscowości Orchowiec", polegające na opracowaniu wielobranżowejdokumentacji projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444250 2021-10-25
godz. 10:00
Lubelskie Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Fajsławicach. ETAP I – Sieć wodociągowa. Przedmiotem zamówienia pn. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Fajsławicach. ETAP I – sieć wodociągowa, je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460912 2021-10-29
godz. 10:00
Lubelskie Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rossosz Część 1: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rossosz”, której zakres przedmiotu zamówienia ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461934 2021-10-29
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w Osmolicach Drugich” Do wykonania są następujące roboty:1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461945 2021-10-29
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piotrowicach” Do wykonania są następujące roboty:1) roboty przygotowawcze i rozbiórk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467914 2021-10-29
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie usługi związanej z czyszczeniem ujęcia wody powierzchniowej wraz z wykonaniem pomiarów batymetrycznych nad Zalewem Zemborzyckim w latach 2022 ÷ 2023 dla PGE EC SA Oddział Elektroci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458845 2021-11-02
godz. 10:00
Lubelskie „Przebudowa sieci wodociągowej w Radzięcinie w systemie zaprojektuj i wybuduj” 4.1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa sieci wodociągowej w Radzięcinie w systemie zaprojektuj i wybuduj ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458621 2021-11-03
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Jabłoń prowadzona w formule zaprojektuj i wybuduj Część 1: Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w m. Jabłoń wraz z remon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459625 2021-11-03
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) przepompowni próżniowo-tłocznej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej zlokalizowanej na działce nr 2285/5 w m. Łęczna wraz z systemem monitoringu sieci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467552 2021-11-04
godz. 11:00
Lubelskie Collegium Pathologicum – Miejscowe odwodnienie patio, wykonanie studni chłonnej i naprawa izolacji naroża 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na odwodnien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462401 2021-11-04
godz. 13:00
Lubelskie Odwodnienie gruntów rolnych w m. Kobyłki i Kaniwola gm. Ludwin na terenach występowania szkód górniczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)