Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - sieci zewnętrzne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8396594 2021-09-30
godz. 09:00
Lubelskie Przebudowa (modernizacja) przepompowni ścieków przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu oraz renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Szczebrzeskiej w Zamościu Część 1: 1. Część 1 zamówienia - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8402626 2021-10-01
godz. 10:00
Lubelskie Podzadanie 2.3.1 (Działanie 1.6, poddziałanie 1.6.2) pn..: „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8421142 2021-10-01
godz. 10:00
Lubelskie Zadanie 1: Zabezpieczenie przed zalewaniem posesji przy skrzyżowaniu DP 2930L a drogą gminną w m. Dereźnia Zagrody. Zadanie 2: Zab...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8308016 2021-10-04
godz. 09:00
Lubelskie „Budowa obwodnicy miasta Nałęczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochotnica, jako połączenie dróg wojewódzkich nr 830 i 826” Numer referencyjny: DZU.371.91.2021.rb 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8400792 2021-10-04
godz. 11:00
Lubelskie 4.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wytyczno w ramach przedsięwzięcia „Budowa sieci wodno-kanalizacyjne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8399290 2021-10-06
godz. 12:00
Lubelskie Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ostrów Lubelski Część 1: Poprawa gospodarki wodnej w Kaznowie Kolonii oraz w Kolechowicach Kolonii.Zakres zamówienia obejmuje, w szczególności:1) Opracowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414992 2021-10-07
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w rejonie ulicy Poniatowskiego (ul. Wschodnia P1, ul. Kalinowa P3) w Biłgoraju

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8381845 2021-10-07
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) przepompowni próżniowo-tłocznej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej zlokalizowanej na działce nr 2285/5 w m. Łęczna wraz z systemem monitoringu sieci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412149 2021-10-07
godz. 12:00
Lubelskie roboty budowlane polegające na polegające na remoncie sieci kanalizacji deszczowej w kompleksie wojskowym w Lublinie przy ul. Drog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8307014 2021-10-11
godz. 09:00
Lubelskie Budowa i zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Zamościu Część 1 1. Roboty budowlane i zagospodarowanie dotyczą terenów pofortecznych Twierdzy Zamość leżących w strefie „Ao” pełn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)