Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - mała architektura - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8101304 2021-05-12
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa tężni solankowej wraz z małą architekturą w miejscowości Staw Noakowski”, zwane dalej „robotami budowlanymi, obejmującymi: 1.1. Roboty budowlane:- robo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102310 2021-05-12
godz. 10:00
Lubelskie Urządzenie placu wiejskiego (altana) w m. Żdanówek Budowę drewnianej altany o kształcie sześciokątnym z podłogą. Altana wyposażona w stół montowany na stałe do słupa środkowego oraz ławkę m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101514 2021-05-13
godz. 09:00
Lubelskie Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Konopnicy. 1. Przedmiot zamówienia; budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej na dz. nr 169 w Kozubszczyźnie.1) Zakres robót obe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108475 2021-05-13
godz. 09:00
Lubelskie Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami malej architektury i układu komunikacji wewnętrznej z nawiązaniem do komunikacji wewnętrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104790 2021-05-13
godz. 12:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. budowa obiektów małej architektury – Meble Miejskie.Przedmiot zamówienia: 1) Budowa obiektów małej architektury, służą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8088439 2021-05-14
godz. 00:00
Lubelskie Naprawa cokołu wykonanego z marmolitu w ilości ok. 51m2 na nieruchomości Gęsia 17. Zakres prac obejmuje: usunięcie starej okładzin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8121363 2021-05-17
godz. 08:00
Lubelskie Naprawa małej architektury wraz ze szkleniem wiat, gablot informacyjnych oraz drobne naprawy Wykonanie drobnych prac o charakterz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111498 2021-05-17
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie wzgórza Poniatówka w Nałęczowie.2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimaty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124337 2021-05-17
godz. 14:00
Lubelskie Wykonanie małej architektury i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Szlaku Ziemi Łukowskiej Wykonanie małej architektury i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111104 2021-05-18
godz. 10:00
Lubelskie „Zagospodarowanie zbiornika wodnego oraz terenu przyległego na funkcje turystyczne i rekreacyjne w Poniatowej” Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących w szcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117168 2021-05-20
godz. 10:00
Lubelskie Budowa miejsca spotkań (altanki) w rejonie ulicy Baśniowej w Lublinie - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego IV – Nasza Dzielnica - Sławinek. 1. Zakres zamówienia obejmuje: 1.1. wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116275 2021-05-24
godz. 10:00
Lubelskie Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów Zamówienie obejmuje rewitalizację zbiornika wodnego w miejscowości Baranów, w tym m.in.:1) Umocnienie linii brzegowej zbiornika:a) Umo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)