Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - zieleń - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8462282 2021-10-18 Lubelskie Usługa polegająca na oczyszczeniu z drzew, krzewów i zarośli pasa drogi granicznej w rejonie miejscowości Zbereże na odcinku o dłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418067 2021-10-20
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie wzgórza Poniatówka w Nałęczowie.2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimaty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8463026 2021-10-20
godz. 12:00
Lubelskie Sprzedaż drzew rosnących na terenie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sosnowica, połączona z ich wycinką, uprzątnięciem t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454609 2021-10-21
godz. 10:00
Lubelskie RDW w Parczewie: Podcinka drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich Część 1: ZADANIE NR 1 – Obwód Drogowy Nr 1 w Parczewie w ilości 200 szt., w tym:- nr 813; Między...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465394 2021-10-22
godz. 09:00
Lubelskie Sprzedaż na pniu drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich nr 812,816,819 administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467450 2021-10-22
godz. 10:00
Lubelskie Sprzedaż drzew na pniu przy drogach powiatowych w Powiecie Tomaszowskim

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469173 2021-10-22
godz. 11:00
Lubelskie Przeprowadzenie prac pielęgnacji 37 sztuk drzew w zespole pałacowo-parkowym w Panieńszczyźnie. uu) Przedłożenie w tutejszym urzędz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465264 2021-10-25
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie usługi pielęgnacji i konserwacji drzewostanu w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym na terenie IUNG-PIB w Puławach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464977 2021-10-25
godz. 11:00
Lubelskie Wycinka zakrzaczenia oraz uprzątnięcie terenu wzdłuż drogi dojazdowej do stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Chełm Północ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466692 2021-10-26
godz. 09:00
Lubelskie RDW w Lublinie z/s w Bychawie: Usługi formowania i podcinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Lublinie z/s w Bychawie Część 1: .Zamówienie ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)