Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - zieleń - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8108475 2021-05-13
godz. 09:00
Lubelskie Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami malej architektury i układu komunikacji wewnętrznej z nawiązaniem do komunikacji wewnętrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111128 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie Sprzedaż drzew na piniu wraz z wykonaniem wycinki z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 832 na odcinku od km 14+951 do km 15+875 będącej w administracji ZDW w Lublinie, Rejonu Dróg Wojewódz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107122 2021-05-14
godz. 12:00
Lubelskie Budowa dojazdu do wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku 1. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności wykonanie:1) roboty rozbiórkowe istniejących elementów nawier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111498 2021-05-17
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie wzgórza Poniatówka w Nałęczowie.2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimaty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122799 2021-05-17
godz. 11:00
Lubelskie Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjno-chirurgicznych w drzewostanie Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie przy ul. Sławinkowskiej 3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111104 2021-05-18
godz. 10:00
Lubelskie „Zagospodarowanie zbiornika wodnego oraz terenu przyległego na funkcje turystyczne i rekreacyjne w Poniatowej” Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących w szcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116275 2021-05-24
godz. 10:00
Lubelskie Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów Zamówienie obejmuje rewitalizację zbiornika wodnego w miejscowości Baranów, w tym m.in.:1) Umocnienie linii brzegowej zbiornika:a) Umo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8099446 2021-05-27
godz. 10:00
Lubelskie Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego w Rykach – 2 części Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.17.2021 Wartość bez VAT: 50 977.01 PLN Utrzymanie wału przeciwpowodziowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111559 2021-06-03
godz. 10:00
Lubelskie Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021–2022 Numer referencyjny: BZP.271.12.10.2021 1. Zakres zamówienia obejmuje: 1) utrzymanie czystości i porządku pasów dro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105351 2021-06-08
godz. 10:00
Lubelskie Utrzymanie rzek na terenie Nadzoru Wodnego w Łęcznej – 4 części Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.15.2021 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych na rzekach na terenie dział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128163 2021-06-16
godz. 10:00
Lubelskie „Utrzymanie rzek i zbiorników na terenie Nadzoru Wodnego w Parczewie” – 9 części Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.22.2021 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych rzekach i z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)