Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - wywóz śmieci, utylizacja, składowiska - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8067827 2021-05-14
godz. 09:00
Lubelskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych z terenu gminy Konopnica Numer referencyjny: IPP.271.8.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagosp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119681 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodach 17 01 07, 20 02 03, 20 01 99 ex oraz 20 03 99 ex pochodzących z terenu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w okresie od 01.01.2022 – 30...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119103 2021-05-17
godz. 09:30
Lubelskie Usługę gospodarowania: odpadami powstałymi z czyszczenia urządzeń sozotechnicznych; odpadami niebezpiecznymi; odpadami tłuszczy i mieszanin olejów . Część 1 Wykonanie usługi w zakresie odbi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114505 2021-05-17
godz. 10:00
Lubelskie Wykonywanie usług w zakresie niszczenia (unieszkodliwiania) wyrobów tytoniowych oraz towarów innych niż wyroby tytoniowe na potrzeby IAS w Lublinie oraz podległych jej jednostek organizacyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122275 2021-05-17
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów medycznych 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu, zagospodarowania odpadów medycznych od Samodzielnego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123478 2021-05-17
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usługi odbioru, transportu i przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstałych w jednostkach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123474 2021-05-17
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usługi odbioru, transportu i przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstałych w jednostkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127742 2021-05-19
godz. 15:00
Lubelskie Usługa polegająca na demontażu, pakowaniu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wojsławice, na pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125842 2021-05-20
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, położonych na obszarze miasta i gminy Zwierzyniec. Przedmiot zamówienia stanowi odbieranie i zagospodarow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8133157 2021-05-20
godz. 12:00
Lubelskie Wykonywanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów – nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne, kod: 16 03 03 -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125767 2021-05-20
godz. 15:00
Lubelskie Zakup usługi odbioru i zagospodarowania odpadów wytworzonych przez Grupę Azoty Puławy S.A. – Osady z Biologicznego Oczyszczania Śc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8132991 2021-05-21
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów o kodzie 18 02 02* w okresie 12 miesięcy. Odpady będące przedmiotem postępowania są zakaźnymi odpadami weterynaryjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8129441 2021-05-25
godz. 09:00
Lubelskie Wyk. usługi wywozu wód odciek. ze Skład. Odpad. w Rokitnie gm. Lubartów do Punktu Zlewn. Nieczyst. Ciekł. w Lublinie lub do Oczyszczalni Ścieków "Hajdów" w Lublinie w okresie 12 m-cy od zawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111571 2021-06-02
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów, na których zamieszkują mieszkańcy od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 lipca ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125301 2021-06-10
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odwodnionych (niehigienizowanych) osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie przez okres 24 miesięcy Numer referencyjny: OZ/241/8/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)