Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - nadzór, kosztorys, przegląd - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8473905 2021-10-25
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie ekspertyzy/ opinii biegłego/ specjalisty w zakresie hydrologii, hydrog e- ologii, stosunków wodnych lub melioracji, doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8470617 2021-10-25
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie rocznego i pięcioletniego przeglądu stanu technicznego budynków Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456335 2021-10-26
godz. 12:00
Lubelskie Opracowania Koncepcji Programowo-Przestrzennej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej z adaptacją dokumentacji Budowa stołówki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466646 2021-10-26
godz. 12:00
Lubelskie Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej z adaptacją dokumentacji Budowa budynku warsztatowego wraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475432 2021-10-27
godz. 09:30
Lubelskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pn: OZE w Gminie Józefów - fotowoltaika. pełnienie funkcji inspektora nadzoru ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8479609 2021-10-28
godz. 09:00
Lubelskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej podczas realizacji zadania pn.: Przebudowa ciągu pieszo-je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8479603 2021-10-28
godz. 09:00
Lubelskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej podczas realizacji zadania pn.: Przebudowa ciągu pieszo-jezd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467354 2021-10-28
godz. 10:00
Lubelskie Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Przebudowa DP Nr 1814L, DP Nr 1815L oraz DP Nr 1869L" - ETAP III Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471452 2021-10-29
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic i hydrantów w budynkach Sądu Rejo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8482534 2021-10-29
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie okresowego przeglądu technicznego (tzw. rocznego przeglądu) na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462240 2021-10-29
godz. 09:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy i weryfikacją dokumentacji projektowej zadania pn.: „Budowa mikroinst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475729 2021-10-29
godz. 10:00
Lubelskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zadania pn. „Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie”. Część 1: Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475014 2021-10-29
godz. 15:00
Lubelskie WYKONANIE EKSPERTYZY/OPINIIBIEGŁEGO/SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB MELIORACJI WODNEJ, DOT...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472377 2021-11-03
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usługi polegającej na kontroli okresowej obiektów budowlanych sterowania ruchem kolejowym zgodnie z Ustawą Prawo Budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456677 2021-11-16
godz. 11:00
Lubelskie „Awatary Miasta” – jako innowacyjny sieciowy produkt turystyki kulturowej w Polsce Wschodniej 4.1. Przedmiotem zamówienia pn. „Do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475766 2021-11-17
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn:Rozbudowa DW 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-granica państwa od km ok. 27+820 (m.Białopole) do km ok. 50+000 (m. Hrubieszów) Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466196 2021-11-19
godz. 11:00
Lubelskie „Awatary Miasta” – jako innowacyjny sieciowy produkt turystyki kulturowej w Polsce Wschodniej 4.1. Przedmiotem zamówienia pn. „Do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475787 2021-11-22
godz. 11:00
Lubelskie „Pełnienie nadzoru nad Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, Kock (początek obwodnicy) - Lubartów w. „Lubartów Północ” z podziałem na dwie części. Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)