Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - nadzór, kosztorys, przegląd - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8087645 2021-05-11
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy powiatowej krytej pływalni w Biłgoraju 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnozakresowej, pełnobranżowej i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118858 2021-05-11
godz. 09:00
Lubelskie Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie wynikającym z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105313 2021-05-11
godz. 10:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107113 2021-05-12
godz. 10:00
Lubelskie Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa i przebudowa DP Nr 1805L na odcinku Święcica- Czułczyce Duże oraz DP Nr 1819L na odcinku Staw- Krobonosz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114224 2021-05-12
godz. 10:00
Lubelskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad następującymi inwestycjami: 1. Modernizacją i budową oświetlenia ulicznego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116561 2021-05-12
godz. 10:00
Lubelskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej w ramach realizacji projektu Rozświetlony Lubartów, współf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122725 2021-05-13
godz. 09:00
Lubelskie Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie wynikającym z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125053 2021-05-13
godz. 11:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności: 1) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, 2) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124246 2021-05-13
godz. 12:00
Lubelskie Usługa weryfikacji kosztorysów oraz odbioru wykonanych prac w ramach umów o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych-nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114116 2021-05-14
godz. 09:00
Lubelskie Nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe – funkcja Inżyniera przy: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 840 Stacja kolejowa Zarzeka – dr nr 801 od stacji kolejowej Zarzeka do m. Bor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107096 2021-05-14
godz. 09:45
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Wieniawskiej do ul. 3 Maja w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zakres zamówienia obejmuje: 1.Spo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107200 2021-05-14
godz. 09:45
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Wieniawskiej do ul. 3 Maja w Lublinie oraz pełni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114254 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie Nadzór inwestorski przedsięwzięć realizowanych w ramach Projektu pn. „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim” Część 1 Część A – „N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116353 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1226L od dr. kra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8121802 2021-05-17
godz. 10:00
Lubelskie Pełnienie funk.Insp.Nadz.Inwest.nad realizacją zad.pn.Wykonanie prac zw.z zagosp.posc.Scalanie gruntów obr.Józefin,gm.Chełm,obr.Ochoża-Pniaki i części obr.Święcica,gm.Wierzbica,pow.chełmski,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123607 2021-05-17
godz. 14:00
Lubelskie Przeprowadzenie przeglądu rocznego budynków należących do PGKiM Sp. z o. o. z siedzibą w Hrubieszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125091 2021-05-18
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081419 2021-05-19
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie okresowych kontroli rocznych oraz pięcioletnich w budynkach należących do Skarbu Państwa, będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie – 5 części Numer referencyjny: DZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119549 2021-05-19
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej budynku nr 90, budynku nr 72 oraz sieci hydrantowej w budynku nr 90. Wykonanie inwentar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127057 2021-05-20
godz. 09:00
Lubelskie Nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe - funkcja Inżyniera przy realizacji Projektu pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 851 od drogi wojewódzkiej nr 874 do stacji kolejowej Pu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127118 2021-05-20
godz. 13:00
Lubelskie Usługa nadzoru inwestorskiego projektu pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunalnych poprzez modernizację oświetlenia uliczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122714 2021-05-24
godz. 10:45
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy, polegającej na budowie chodnika w ul. Józefa Franczaka „Lalka” w Lublinie po stronie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)