Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - projekt energoelektryczny - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8462274 2021-10-18 Lubelskie Przeprowadzenia analizy pod kątem doboru i zastosowania rozwiązań technicznych umożliwiających kompensację mocy biernej dla dwóch ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441813 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie Modernizacja linii 110kV celem dostosowania do wymagań normatywnych w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego słupów linii 110kV Przemyśl – Przemyśl Przekopana i linii 110kV Przemyśl Bak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441816 2021-10-19
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii kablowej SN, napowietrznej stacji transformatorowej „Nielisz 7” oraz linii i przyłączy kablowych nN w celu zasilenia działek rekreacji in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441814 2021-10-19
godz. 11:00
Lubelskie Budowa linii kablowej nN ze stacji „Jawornik P. Metalsprzęt” do dziennego ośrodka wsparcia na dz. 573/1 i 575 oraz stacji ładowania drogowego transportu publicznego na dz. 573/5 w m. Jaworni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460400 2021-10-19
godz. 15:00
Lubelskie Wykonanie projektu zasilania w media kontenera socjalnego zlokalizowanego przy ogrodzie Katedry i Zakładu Farmakognozji zlokalizow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441806 2021-10-20
godz. 10:00
Lubelskie Dokumentacja projektowa - 6 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441807 2021-10-20
godz. 10:00
Lubelskie Projekt i budowa przyłącza - 3 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442872 2021-10-21
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację linii 110 kV Chełm - Macoszyn

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448128 2021-10-22
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa linii napowietrznej nN od stacji „Białopole 3B” oraz budowa przyłącza kablowego nN od słupa nr 43 do zasilania budynku mieszkalnego przy ulicy Polnej w m. Białopole, działka nr 62...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461960 2021-10-22
godz. 11:00
Lubelskie Przyłączenie farmy fotowoltaicznej w m. Łubno, dz. nr 2017/54, gm. Dynów, realizowane w systemie „zaprojektuj i zbuduj”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454853 2021-10-25
godz. 11:00
Lubelskie Budowa linii kablowej nN i przyłącza kablowego nN do zasilania budynku gospodarczego na działce nr 83/2 w m. Pokrówka, gm. Chełm, realizowane w systemie „zaprojektuj i zbuduj”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455531 2021-10-25
godz. 11:00
Lubelskie Budowa przyłącza kablowego nN ze stacji „Gniewczyna PZDL” do zasilania budynku produkcyjno - magazynowego na dz. 4097 w m. Gniewczyna Łańcucka, realizowane w systemie „zaprojektuj i zbuduj”.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462350 2021-10-25
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przyłączenie budynku piekarni – zw. mocy na dz. nr 634 w m. Oleszyce, ul. Zagrody, zasil. ze stacji trafo ”Oleszyce Stare 2.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465487 2021-10-26
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przyłączenie budynku mieszkalnego na dz. nr 1366 w m. Telatyn, ul. Polna, zasil. ze stacji trafo Telatyn 5.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)