Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - projekt drogowy - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8099685 2021-05-11
godz. 09:45
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej 22569L – ul. Osmolickiej w Lublinie, polegającej na wykonaniu chodnika na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073253 2021-05-11
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km ok. 0+015 do km ok. 30+150”. Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116549 2021-05-11
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej w każdej z części zamówienia wraz z uzyskaniem wszelkich ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119208 2021-05-13
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 33/1 w m. Rogoźnica Kolonia. opracowanie dokumen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117330 2021-05-14
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dok. proj. pn:Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na dr. pow. nr3123L ul.Okrzei przy skrz. z ul.Królowej Sońki oraz na skrz. ul.Okrzei i ul.A.Mickiewicza w Krasnym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107096 2021-05-14
godz. 09:45
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Wieniawskiej do ul. 3 Maja w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zakres zamówienia obejmuje: 1.Spo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107200 2021-05-14
godz. 09:45
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Wieniawskiej do ul. 3 Maja w Lublinie oraz pełni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118569 2021-05-14
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Rozbudowa drogi Nr 3134L Siennica Nadolna -Siennica Królewska Mała od km 0+000 do km 5+536 dł. 5,536 km" - III Część 1 Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122919 2021-05-14
godz. 14:00
Lubelskie Wykonanie projektu remontu nawierzchni drogi krajowej nr 12 wraz projektem zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119216 2021-05-17
godz. 00:00
Lubelskie Określenie powierzchni zajęć pasa drogowego drogi krajowej nr 48 w m. Dęblin wraz ze sporządzeniem dokumentacji dotyczącej tych za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108164 2021-05-17
godz. 15:00
Lubelskie Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Weteranów w Zamości...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127031 2021-05-19
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3147L Wólka Orłowska – Kalinówka – Skierbieszów od km 5+080 do km 9+010 dł. 3,930 km" Część 1 Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122539 2021-05-24
godz. 10:45
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy, polegającej na budowie chodnika w ul.Józefa Franczaka „Lalka” w Lublinie po stronie osiedla Nowy Felin, na odcinku od skrzyżowania z ul.Doświadc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122714 2021-05-24
godz. 10:45
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy, polegającej na budowie chodnika w ul. Józefa Franczaka „Lalka” w Lublinie po stronie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8096644 2021-05-27
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa od km 6+714 (granica m. Chełm) do km ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111594 2021-05-31
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa obwodnicy północnej Hrubieszowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm–Hrubieszów–Witków–Dołhobyczów – granica państwa Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8113006 2021-06-07
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn od km ok. 47+960 do km ok. 77+316 Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128200 2021-06-11
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium STEŚ z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentów przet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)