Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - projekt budowlany - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8087645 2021-05-11
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy powiatowej krytej pływalni w Biłgoraju 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnozakresowej, pełnobranżowej i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116549 2021-05-11
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej w każdej z części zamówienia wraz z uzyskaniem wszelkich ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8100032 2021-05-14
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie projektów i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie prac budowlanyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111496 2021-05-17
godz. 10:00
Lubelskie Utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w miejscowości Jaszczów w formule zaprojektuj i wybuduj 4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107937 2021-05-18
godz. 10:00
Lubelskie Remont pomieszczeń dla potrzeb utworzenia Pracowni Leków Cytostatycznych w Aptece Szpitalnej w bloku „B” WSS SP ZOZ w Lublinie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i niezbędnym wypos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108118 2021-05-18
godz. 10:00
Lubelskie „Remont pomieszczeń dla potrzeb utworzenia Pracowni Leków Cytostatycznych w Aptece Szpitalnej w bloku „B” Wojewódzkiego Szpitala S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127889 2021-05-19
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Żytniej 22 w Rykach 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111867 2021-05-28
godz. 09:00
Lubelskie Opracowania szczegółowej dokumentacji projektowo – wykonawczej wraz z realizacją robót budowlanych dla zadania –„Dobudowa pawilonu do budynku szpitala w SPZOZ w Kraśniku Zamówienie obejmuje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123623 2021-06-02
godz. 00:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej BRW Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji proj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)