Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - sprzęt i instalacje p-poż - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8893039 2022-05-20
godz. 09:00
Lubelskie Usługa w zakresie przeglądów konserwacyjnych, konserwacji, naprawy oraz naprawa awaryjnych instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego . Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909133 2022-05-20
godz. 09:00
Lubelskie 3/2022/OiB Usługa związana z wykonaniem przeglądów konserwacyjnych, konserwacji oraz napraw awaryjnych instalacji Systemu Sygnaliz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909074 2022-05-20
godz. 09:00
Lubelskie Automatyczne Urządzenie Gaśnicze AUG-12

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8866428 2022-05-27
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie ... przetarg 2 Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899628 2022-05-27
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja segmentu budynku SPZOZ w Radzyniu Podlaskim poprzez poprawę bezpieczeństwa pacjentów i personelu oraz poprawę dostępności 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pt. „M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869518 2022-05-27
godz. 10:30
Lubelskie Dostawy sprzętu na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Numer referencyjny: MKT.2370.6.2022 1. Nazwa zamówienia: „Dostawy sprzętu na potrzeby Komendy Miejskiej Pa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8907407 2022-05-31
godz. 10:00
Lubelskie Rozbudowa dwóch budynków internatów w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego na rzecz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8907995 2022-06-07
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja w budynku przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej - wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego Część 1: Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)